• Nyheter
  • Kraftig nedgång i ombyggnad av lokaler

Nyheter

Kraftig nedgång i ombyggnad av lokaler

Kraftig nedgång i ombyggnad av lokaler
Ombyggnadsaktiviteten inom privata och offentliga lokaler föll markant under 2021. Totalt minskade de påbörjade ombyggnadsinvesteringarna med drygt 25 procent, men skillnaderna mellan de olika sektorerna var stora.

Detta visar NAVET Analytics löpande konjunkturrapportering om den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Störst nedgång noterades inom industrilokaler med en halvering av 2020 års ombyggnadvolym. Inom kontor, handel och hotell minskade ombyggnadsinvesteringarna med drygt 15 procent medan nedgången uppgick till närmare 30 procent inom offentliga lokaler, som skola, vårdlokaler, idrottshallar och liknande. 

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.