Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kraftig fläkt gör avfuktaren effektivare

Nyheter

Kraftig fläkt gör avfuktaren effektivare

Kraftig fläkt gör avfuktaren effektivare
En ny byggavfuktare med kraftigare fläkt ska ge ett effektivare resultat och snabbare torkning.

    
 

Byggavfuktaren A65 har försetts med en kraftig radialfläkt som kan transportera stora luftmängder och förkorta torktiden.

  

El-Björn lanserar den nya byggavfuktaren A65. Förutom avfuktning ska den med hjälp av en kraftig radialflält klara att trycka stora mängder luft genom rörsystemen. På så vis ska torkningen kunna gå snabbare.

Lampor visar driftstatus
Avfuktaren är försedd med kretskort och tempgivare för övervakning av kylsystemet. Indikationslampor och förklarande symboler visar på avfuktarens driftstatus.

Flera val för tömning
Den kondenserade fukten kan tas bort genom att tömma en behållare manuellt alternativt med hjälp av en slang eller en pump.
Som tillval finns också stosanslutning för både insug och utblås som ger anslutningsmöjlighet för upp till tre slangar.

Enklare service
Genom att lossa fyra skruvar kan man lossa toppen och göra ren maskinen. Den är även försedd med ett filter som ska vara enkelt att byta ut. Maskinen har vikbara handtag för att göra den enklare att transportera och lagra. Avfuktaren är också försedd med tillsatsvärme på 1 330 watt.

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.