• Nyheter
  • Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Nyheter

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret
Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

Även årstakten i investeringarna tyder på en horisontell utveckling alternativt en svag minskning. Tjänstesektorn har inte helt återhämtat sig efter nedgången i samband med pandemin, menar NAVET Analytics. På kort sikt innebär dessutom osäkerheten kring cementförsörjningen från Slite också ett problem.
Till detta kommer förändringar i användningen av kontor mot bakgrund av det ökade distansarbetet under pandemin, vilket även det kan påverka efterfrågan på nya kontorslokaler.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.