Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kortsiktiga effekter av slopade amorteringskrav

Nyheter

Kortsiktiga effekter av slopade amorteringskrav

Kortsiktiga effekter av slopade amorteringskrav
Det framskjutna amorteringskravet på nya bolån, som skulle börja gälla från och med 1 augusti i år, har dragits tillbaka efter att Kammarrätten i Jönköping har visat att Finansinspektionen saknar rättsligt stöd för den föreslagna åtgärden.

Trycket är fortsatt hårt på politikerna att dämpa hushållens skuldsättning och det verkar finnas en samstämmighet kring att genomföra någon form av skärpta amorteringskrav, men att inte i närtid röra ränteavdragens storlek. Effekten av tillbakadragandet torde på kort sikt betyda en viss dämpning av aktiviteten på bostadsmarknaden. När amorteringskraven nu skjuts på framtiden minskar behovet att hinna slutföra bostadsköpet före den sista juli.

Diskussionen om hushållens skuldsättning och bostadsprisernas utveckling har kommit i ett skarpare läge och det är möjligt att det kan skapa vissa psykologiska effekter hos kommande bolånetagare. Frågan är om det i sig innebär en viss avkylning av bostadsmarknaden. De underliggande faktorerna, rekordlåg ränta, flera år av låg bostadsproduktion, ackumulerad bostadsbrist och en fortsatt stark urbaniseringstrend, som drivit upp priserna i flera år, kvarstår emellertid. Industrifaktas prognos för flerbostadshusbyggandet indikerar flera år av stigande nyproduktion, dock inte i samma takt som de senaste två åren med dess kraftiga uppgång.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.