Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kontrollera elanvändningen via mobilen

Nyheter

Kontrollera elanvändningen via mobilen

Kontrollera elanvändningen via mobilen
2010-11-26
Nu kan man kontrollera sin elanvändning via en applikation i mobiltelefonen. Funktionen är ett komplement till Abell Securitys övervakningslarm.

              
 

Genom ett övervakningslarm och en sensor på elkabeln kan man avläsa strömförbrukningen via en applikation i mobilen.

  

Nu kan man få tillgång till aktuella uppgifter om strömförbrukningen via mobiltelefonen. En förutsättning är dock att man är uppkopplad till Abell Securitys internetanslutna larm. Via en dator eller en applikation i mobiltelefonen kan man sedan få tillgång till både aktuell och historisk strömförbrukning, i siffror och diagram. Dessutom kan man få den kalkylerade kostnaden för de senaste 24 timmarna.

Sensor mäter strömmen

Energimätningen görs möjlig genom en trådlös, batteridriven klampsensor som monteras på elens huvudledning. Där mäts enfas växelström 50 eller 60 herz. Sensorn ställs in för maximal strömstyrka om 10 eller 100 ampere. För att även ge en visuellt enklare avläsning i mobilen, översätts mätvärdena även till en skala mellan 1 och 100.

 

 

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.