• Nyheter
  • Kontrollera elanvändningen via mobilen

Nyheter

Kontrollera elanvändningen via mobilen

Kontrollera elanvändningen via mobilen
2010-11-26
Nu kan man kontrollera sin elanvändning via en applikation i mobiltelefonen. Funktionen är ett komplement till Abell Securitys övervakningslarm.

              
 

Genom ett övervakningslarm och en sensor på elkabeln kan man avläsa strömförbrukningen via en applikation i mobilen.

  

Nu kan man få tillgång till aktuella uppgifter om strömförbrukningen via mobiltelefonen. En förutsättning är dock att man är uppkopplad till Abell Securitys internetanslutna larm. Via en dator eller en applikation i mobiltelefonen kan man sedan få tillgång till både aktuell och historisk strömförbrukning, i siffror och diagram. Dessutom kan man få den kalkylerade kostnaden för de senaste 24 timmarna.

Sensor mäter strömmen

Energimätningen görs möjlig genom en trådlös, batteridriven klampsensor som monteras på elens huvudledning. Där mäts enfas växelström 50 eller 60 herz. Sensorn ställs in för maximal strömstyrka om 10 eller 100 ampere. För att även ge en visuellt enklare avläsning i mobilen, översätts mätvärdena även till en skala mellan 1 och 100.

 

 

 

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.