Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

Nyheter

Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

INGEN BILD
Bygginvesteringarna inom kontorsbyggande, som ökat starkt under 2004–2006, visar nu tecken på avmattning.

Det påbörjade kontorsbyggandet, som under 2006 uppgick till närmare 9 miljarder kronor, minskade i årstakt med 10 procent under kvartal 1-3 2007. Utfallet kan vara en signal om att takten i investeringarna håller på att dämpas.

Att kontorsbyggandet tappar fart är inte så märkligt med tanke på att bygginvesteringarna inom denna sektor har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Under perioden 2004-2006 var ökningen närmare 70 procent och det var i första hand nybyggandet som ökade. Det finns fortfarande ett stort överskott på kontorslokaler, men trenden visar sjunkande nivåer.

I Stockholm, som svarar för en betydande del av kontorsbyggandet och beståndet, har andelen lediga lokaler sjunkit från cirka 15 till närmare 12 procent det senaste året. Överskottet på kontorslokaler får en viss dämpande effekt på nybyggnadsinvesteringarna, men samtidigt efterfrågar hyresgäster moderna och ytteffektiva kontor, vilket gynnar nyproduktionen. Lokalöverskottet kan dessutom stimulera ombyggnad, modernisering och hyresgästanpassning.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.