• Nyheter
  • Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

Nyheter

Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

INGEN BILD
Bygginvesteringarna inom kontorsbyggande, som ökat starkt under 2004–2006, visar nu tecken på avmattning.

Det påbörjade kontorsbyggandet, som under 2006 uppgick till närmare 9 miljarder kronor, minskade i årstakt med 10 procent under kvartal 1-3 2007. Utfallet kan vara en signal om att takten i investeringarna håller på att dämpas.

Att kontorsbyggandet tappar fart är inte så märkligt med tanke på att bygginvesteringarna inom denna sektor har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Under perioden 2004-2006 var ökningen närmare 70 procent och det var i första hand nybyggandet som ökade. Det finns fortfarande ett stort överskott på kontorslokaler, men trenden visar sjunkande nivåer.

I Stockholm, som svarar för en betydande del av kontorsbyggandet och beståndet, har andelen lediga lokaler sjunkit från cirka 15 till närmare 12 procent det senaste året. Överskottet på kontorslokaler får en viss dämpande effekt på nybyggnadsinvesteringarna, men samtidigt efterfrågar hyresgäster moderna och ytteffektiva kontor, vilket gynnar nyproduktionen. Lokalöverskottet kan dessutom stimulera ombyggnad, modernisering och hyresgästanpassning.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.