• Nyheter
  • Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

Nyheter

Kontorsbyggandet tappade fart under 2007

INGEN BILD
Bygginvesteringarna inom kontorsbyggande, som ökat starkt under 2004–2006, visar nu tecken på avmattning.

Det påbörjade kontorsbyggandet, som under 2006 uppgick till närmare 9 miljarder kronor, minskade i årstakt med 10 procent under kvartal 1-3 2007. Utfallet kan vara en signal om att takten i investeringarna håller på att dämpas.

Att kontorsbyggandet tappar fart är inte så märkligt med tanke på att bygginvesteringarna inom denna sektor har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Under perioden 2004-2006 var ökningen närmare 70 procent och det var i första hand nybyggandet som ökade. Det finns fortfarande ett stort överskott på kontorslokaler, men trenden visar sjunkande nivåer.

I Stockholm, som svarar för en betydande del av kontorsbyggandet och beståndet, har andelen lediga lokaler sjunkit från cirka 15 till närmare 12 procent det senaste året. Överskottet på kontorslokaler får en viss dämpande effekt på nybyggnadsinvesteringarna, men samtidigt efterfrågar hyresgäster moderna och ytteffektiva kontor, vilket gynnar nyproduktionen. Lokalöverskottet kan dessutom stimulera ombyggnad, modernisering och hyresgästanpassning.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.