• Nyheter
  • Kontorsbyggandet drivs på av låga vakanser

Nyheter

Kontorsbyggandet drivs på av låga vakanser

Kontorsbyggandet drivs på av låga vakanser. Foto Anders Wester
Förra året uppgick husbyggnadsvolymen för kontorslokaler till nästan 20 miljarder kronor.

Jämfört med 2015 innebar det en ökning med hela 63 procent. Eftersom utvecklingen för husbyggandet inom detaljhandeln har varit desto trögare har kontorslokalerna varit den drivande delen för den gemensamma sektorns utveckling. Aktiviteten var hög i många län, men det var storstadslänen som tog täten och i Stockholm ökade kontorsbyggandet med hela 75 procent jämfört med 2015. Det intensiva kontorsbyggandet drivs också på av låga vakansgrader och i Stockholm är antalet lediga kontorslokaler det lägsta på över 15 år.

Källa: Industrifakta, Marknadssignaler & Prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.