• Nyheter
  • Konsumentförtroendet viker på bygg- och fastighetsmarknaden

Nyheter

Konsumentförtroendet viker på bygg- och fastighetsmarknaden

Konsumentförtroendet viker på bygg- och fastighetsmarknaden
I Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden visar nu flera nyckeltal på en försiktig utveckling för de sektorer som påverkas av konsumenternas förtroende.

Under årets första två månader visade byggloven för småhus på en minskning med 2 procent om man jämför med samma period förra året. Prisförändringarna för sålda bostäder fortsätter dock att stiga. Under årets första kvartal var småhuspriserna 13 procent högre än vid samma tillfälle 2021. För bostadsrätter var uppgången 7 procent. Det kommer dock signaler på en inbromsad prisutveckling för småhus.
Under årets första tre månader var priserna oförändrade jämfört med föregående tremånadersperiod. Samma jämförelse för ett år sedan visade en ökning med närmare 2 procent.

Bostadsräntorna har börjat stiga och nyss höjde Riksbanken Reporäntan med 25 punkter. Troligen den första av flera höjningar under det kommande året. En mer försiktig marknad speglas också i bygghandeln, där dramatiken det senaste året snarare har handlat om prisökningar. Byggmaterialförsäljningen, som steg med 7 procent 2021, visar nolltillväxt för årets två första månader jämfört med samma period 2021.


Källa Navet AB

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Veneronis traktordrivna och mobila pumpar suger upp och förflyttar stora vattenmassor

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.