Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Konsultpanel pekar på tillväxt

INGEN BILD
Det senaste halvåret har arbetsvolymen ökat tydligt för Industrifaktas konsultpanel. Men det finns skillnader mellan sektorerna.

Under det senaste halvåret har den samlade arbetsvolymen hos Industrifaktas konsultpanel ökat med 4 procent. Men det finns tydliga skillnader mellan sektorerna. Arkitekterna redovisar den starkaste uppgången med närmare 5 procents ökning. De byggtekniska konsulternas utveckling var den svagaste under den senaste sexmånadersperioden med 2,8 procents arbetsvolymökning.

Förväntar sig fortsatt tillväxt
De undersökta konsulterna väntar sig en fortsatt stark tillväxt det kommande halvåret. I genomsnitt spås orderstocken öka med 4,5 procent. Särskilt kraftig ordertillväxt väntar sig VVS-konsulterna.

Finns några hot
De intervjuade konsulterna ser främst två stora hot mot konsultmarknaden det närmaste året. Det är oron kring konjunkturutvecklingen tillsammans med svårigheten att få tag på rätt sorts kompetens. En tredjedel ser också risken för minskade offentliga investeringar som ett hot mot efterfrågan på konsultmarknaden.

Rader av möjligheter
Konsulterna pekar samtidigt på en rad möjligheter, som kan innebära ökad efterfrågan på konsulttjänster under det närmaste året. Främst anser man att området energi och klimat kan innebära ökade affärsmöjligheter. Flerbostadshusbyggandet är den sektor som troligen kommer att växa starkast under de kommande två åren enligt konsultpanelen.

Konsultpanelen ger tidiga indikationer
Ett viktigt underlag för Industrifaktas prognoser och konjunkturbedömningar är egna enkäter med ett urval av 60 större arkitekter och konsultföretag inom bygg, el och VVS. Konsultföretagens utveckling av arbetsvolym och orderstock samt inriktning av verksamheten, ger tidiga indikationer på hur olika delar av byggmarknaden kan komma att utvecklas på 1-2 års sikt. Mätningarna sker vid två tillfällen per år, i januari och augusti.

 

Länk: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.