• Nyheter
  • Konjunkturen på bostadsmarknaden - rekordökning på tre år

Nyheter

Konjunkturen på bostadsmarknaden - rekordökning på tre år

Foto: Anders Wester
I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden.

En tillbakablick på de senaste tre årens historik, visar med vilken kraft som bostadsmarknaden har utvecklats sett ur ett antal aspekter. Sedan 2013 har den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus ökat med lite drygt 25 procent. Den uppgången hamnar dock i skuggan av prisutvecklingen på bostadsrätter, som under samma period uppgår till drygt 40 procent. Det totala antalet beviljade bygglov för småhus under perioden januari-oktober 2016 var 65 procent fler än under samma period 2013. Motsvarande ökning för flerbostadshus var 75 procent. Enligt Industrifaktas senaste prognos väntas den totala volymen påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus ligga på en nivå som är 75-80 procent högre än 2013.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.