• Nyheter
  • Komfortmodul för stora luftflöden

Nyheter

Komfortmodul för stora luftflöden

Komfortmodul för stora luftflöden
Ny modul reducerar antalet installerade produkter.

 
 Platssnål komfortmodul

Komfortmodulen är anpassad för objekt med behov av både hög kyleffekt och höga luftflöden. Modulen, PARASOL PlusFlow från Swegon, klarar av stora luftflöden och har högre kyl- och värmekapacitet jämfört med en vanlig Parasol.

 

Anpassa efter lokalen

Med hjälp av inbyggd dysreglering och flera inställningsmöjligheter kan modulens funktioner anpassas om lokalens storlek eller verksamhet förändras, exempelvis i kontor, undervisningslokaler och butiker. Med sin höga kapacitet utnyttjar PARASOL 40-50% mindre takyta för att klara ventilation – och kylbehovet i ett normalt kontor.

Funktionen är densamma som för en standard Parasol. Skillnaden består i att luften distribueras till rummet via två separata dysrader. Den ena av dessa dysrader saknar justering och är alltid öppen. Den andra dysraden justeras med hjälp av dyslister som på övriga modeller. Detta medför att då samtliga justerbara dyslister stängs, erhålls fortfarande ett flöde genom produkten.

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.