Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Komfortmodul för stora luftflöden

Nyheter

Komfortmodul för stora luftflöden

Komfortmodul för stora luftflöden
Ny modul reducerar antalet installerade produkter.

 
 Platssnål komfortmodul

Komfortmodulen är anpassad för objekt med behov av både hög kyleffekt och höga luftflöden. Modulen, PARASOL PlusFlow från Swegon, klarar av stora luftflöden och har högre kyl- och värmekapacitet jämfört med en vanlig Parasol.

 

Anpassa efter lokalen

Med hjälp av inbyggd dysreglering och flera inställningsmöjligheter kan modulens funktioner anpassas om lokalens storlek eller verksamhet förändras, exempelvis i kontor, undervisningslokaler och butiker. Med sin höga kapacitet utnyttjar PARASOL 40-50% mindre takyta för att klara ventilation – och kylbehovet i ett normalt kontor.

Funktionen är densamma som för en standard Parasol. Skillnaden består i att luften distribueras till rummet via två separata dysrader. Den ena av dessa dysrader saknar justering och är alltid öppen. Den andra dysraden justeras med hjälp av dyslister som på övriga modeller. Detta medför att då samtliga justerbara dyslister stängs, erhålls fortfarande ett flöde genom produkten.

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.