• Nyheter
  • Komfortmodul för stora luftflöden

Nyheter

Komfortmodul för stora luftflöden

Komfortmodul för stora luftflöden
Ny modul reducerar antalet installerade produkter.

 
 Platssnål komfortmodul

Komfortmodulen är anpassad för objekt med behov av både hög kyleffekt och höga luftflöden. Modulen, PARASOL PlusFlow från Swegon, klarar av stora luftflöden och har högre kyl- och värmekapacitet jämfört med en vanlig Parasol.

 

Anpassa efter lokalen

Med hjälp av inbyggd dysreglering och flera inställningsmöjligheter kan modulens funktioner anpassas om lokalens storlek eller verksamhet förändras, exempelvis i kontor, undervisningslokaler och butiker. Med sin höga kapacitet utnyttjar PARASOL 40-50% mindre takyta för att klara ventilation – och kylbehovet i ett normalt kontor.

Funktionen är densamma som för en standard Parasol. Skillnaden består i att luften distribueras till rummet via två separata dysrader. Den ena av dessa dysrader saknar justering och är alltid öppen. Den andra dysraden justeras med hjälp av dyslister som på övriga modeller. Detta medför att då samtliga justerbara dyslister stängs, erhålls fortfarande ett flöde genom produkten.

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.