Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kombinerad isolering och dränering av källarväggar

Nyheter

Kombinerad isolering och dränering av källarväggar

Jackon Thermodrän isolerande och dränerande skivor av EPS
2020-11-05
Jackons diffusionsöppna dräneringsskiva Thermodrän® är en fiberduksklädd och formgjuten EPS-skiva med horisontella och vertikala hål för både utvändig värmeisolering och dränering av källarväggar.

För att få en torr och varm källare utan fukt och tråkig ”källarlukt” finns Jackon Thermodrän som är en diffusionsöppen skiva av expanderad polystyren baserad på den isolerande skivan Jackopor® 100. Skivan kan beställas med eller utan en pålimmad fiberduk i bruksklass N2 som förhindrar mindre partiklar från att tränga in och sätta igen de dränerande hålen.

Skivans diffusionsöppna egenskaper hjälper väggen att torka både inifrån och utifrån terrängen samtidigt som de värmeisolerande egenskaperna hos EPS ger ett lambdavärde på 0,038 W/mK.

Thermodrän-skivan har en stark försegling mellan EPS-kulorna vilket gör den mycket robust och smular inte vid kapning. Eftersom skivan inte är riktningsberoende utan kan monteras åt båda håll (upp/ned) och där kapade delar kan användas vid höjd- och breddjustering kan onödigt spill undvikas. Monteringen kan både göras med punktvis limning eller isolerhållare beroende på förutsättningarna.

Storlekar
Bredd 1200 mm, höjd 600 mm, tjocklek 100 eller 200 mm.

Thermodrän® är patenterad.

Skriven av Helena Bengtsson.

Jackon Thermodrän för isolering och dränering av källarväggar
Jackon Thermodrän för isolering och dränering av källarväggar
Jackon Thermodrän montering mot källarvägg
Jackon Thermodrän montering mot källarvägg
Jackon Thermodrän kan höjdjusteras mot källarvägg
Jackon Thermodrän kan höjdjusteras mot källarvägg

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.