Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Kolfilter som tar bort oset

Kolfilter som tar bort oset
Tester visar att ett nytt kolfilter kan ta bort så mycket som 90 procent av oset vid matlagning. Därmed är det ett bra alternativ till utsugsfläktar, menar leverantören Siemens.

    
 Clean Air Module är ett nytt tillbehör till kolfilterfläktar. Tester visar att det kan ta bort upp till 93 procent av matoset. Enligt leverantören Siemens ska det inte minska fläktens kapacitet.
  

Med det nya kolfiltertillbehöret Clean Air Module kan upp till 93 procent av matoset tas bort. Det visar en undersökning som Energimyndigheten nyligen gjort. Enligt myndigheten brukar kolfilterfläktar normalt ta bort cirka 45–55 procent av matoset. Det är alltså en avsevärd förbättring som åstadkommits.

Ger energivinster

Konstruktionen ska även ge energivinster genom att den varma inomhusluften cirkulerar istället för att blåsas ut ur huset. Företaget ger ett exempel där man jämför en utsugsfläkt med en kolfilterfläkt. Med en fläkt som hanterar 700 kubikmeter luft, i ett standardhushåll i norra delen av Sverige, ska man kunna spara 1 100 kilowattimmar per år.

Monteras ovanför fläkten

Den nya produkten är ett tillbehör i form av en fyrkantig låda som placeras på fläktens imkanal. Lådan innehåller ett 100 millimeter tjockt, veckat filter. Något som ger en stor yta som kan fånga upp fettpartiklar och lukt. Filtret bör enligt leverantören bytas efter 1–1,5 år.

 

Länk: Energimyndighetens test

 

 

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.