Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull
2021-05-10
Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

PAROC Natura Lana är tillverkad av obrännbar stenull och kan användas för en rad olika applikationer, men är framförallt framtagen för regelkonstruktioner och sadeltak i energieffektiva byggnader med fokus på hållbarhet.

Isoleringen tillverkas som skivor som går snabbt att installera mellan reglarna och som bibehåller sin form och håller sig på plats utan extra stöd.

Värmekonduktivitet, λD:  0,036 W/m K enl EN 13162:2012 + A1:2015.
Brandklassificering, Euroclass: A1 enl EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1).

Mått

Bredd×Längd 1), mm     Tjocklek 2), mm
565 × 1 170     45, 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220
610 × 1 220     45, 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220
1) enligt EN 822     2) enligt EN 823

Koldioxidutsläpp
PAROC Natura Lana tillverkas i en elektrisk smältugn med grön el vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 80 % jämfört med den traditionella kupolugnstekniken. Mängden återvunnen stenull är dessutom maximerad för att minska mängden jungfrulig råvara. GWP-värdet för PAROC Natura Lana är, enligt framtagen EPD, 0,72 kg CO2-ekv/m2 (R=1) för produktens hela livscykel .

De koldioxidutsläpp som återstår kompenseras för, med motsvarande mängd, via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram, Gold Standard-projekten Gyapa cookstove och Delhi Metro. Anspråket att PAROC Natura Lana är koldioxidneutralt har validerats av SCS (Scientific Certification Systems). Mer info och certifikat finns på Paroc:s webbplats.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.