Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull
Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

PAROC Natura Lana är tillverkad av obrännbar stenull och kan användas för en rad olika applikationer, men är framförallt framtagen för regelkonstruktioner och sadeltak i energieffektiva byggnader med fokus på hållbarhet.

Isoleringen tillverkas som skivor som går snabbt att installera mellan reglarna och som bibehåller sin form och håller sig på plats utan extra stöd.

Värmekonduktivitet, λD:  0,036 W/m K enl EN 13162:2012 + A1:2015.
Brandklassificering, Euroclass: A1 enl EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1).

Mått

Bredd×Längd 1), mm     Tjocklek 2), mm
565 × 1 170     45, 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220
610 × 1 220     45, 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220
1) enligt EN 822     2) enligt EN 823

Koldioxidutsläpp
PAROC Natura Lana tillverkas i en elektrisk smältugn med grön el vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 80 % jämfört med den traditionella kupolugnstekniken. Mängden återvunnen stenull är dessutom maximerad för att minska mängden jungfrulig råvara. GWP-värdet för PAROC Natura Lana är, enligt framtagen EPD, 0,72 kg CO2-ekv/m2 (R=1) för produktens hela livscykel .

De koldioxidutsläpp som återstår kompenseras för, med motsvarande mängd, via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram, Gold Standard-projekten Gyapa cookstove och Delhi Metro. Anspråket att PAROC Natura Lana är koldioxidneutralt har validerats av SCS (Scientific Certification Systems). Mer info och certifikat finns på Paroc:s webbplats.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.