Nyheter

Kloakråttor stoppas med el

Kloakråttor stoppas med el
Jafo presenterar ett råttstopp som ska förhindra att råttor tar sig in i fastigheter via avloppsrören.

       
 

Råttstoppet Rat-Exx monteras på avloppets servisledning där det ger råttorna en elektrisk stöt och på så sätt hindrar dem från att komma vidare in i huset.

Råttstoppet Rat-Exx är en patenterad produkt som monteras mellan fastigheten och det kommunala avloppsnätet. Den består av ett grenrör av rostfritt stål och en impulsgenerator som alstrar en spänning på 300 till 500 volt två gånger i sekunden. I röret är elen kopplad till en kontaktvippa som råttan måste passera. Där ger den en elektrisk stöt som inte är dödande, men som ger tillräckligt obehag för att råttan ska vända. Råttstoppet kan levereeras i flera dimensioner och finns med nät- eller batteridrift.

 

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.