Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Kloakråttor stoppas med el

Kloakråttor stoppas med el
Jafo presenterar ett råttstopp som ska förhindra att råttor tar sig in i fastigheter via avloppsrören.

       
 

Råttstoppet Rat-Exx monteras på avloppets servisledning där det ger råttorna en elektrisk stöt och på så sätt hindrar dem från att komma vidare in i huset.

Råttstoppet Rat-Exx är en patenterad produkt som monteras mellan fastigheten och det kommunala avloppsnätet. Den består av ett grenrör av rostfritt stål och en impulsgenerator som alstrar en spänning på 300 till 500 volt två gånger i sekunden. I röret är elen kopplad till en kontaktvippa som råttan måste passera. Där ger den en elektrisk stöt som inte är dödande, men som ger tillräckligt obehag för att råttan ska vända. Råttstoppet kan levereeras i flera dimensioner och finns med nät- eller batteridrift.

 

 

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.