• Nyheter
  • Klimatvänliga betongblock i storformat

Nyheter

Klimatvänliga betongblock i storformat

Klimatvänliga betongblock i storformat
Från det nystartade växjöföretaget C3C Engineering kommer ett betongblock i storformat som tillverkas av spillbetong.

    
 

Solid 1T är betongblock i storformat som kan pusslas ihop som legobitar, helt utan gjutning eller fogning.

 

 

 

 

Det nyutvecklade betongblocket, Block1T, är tillverkat av restbetong. Tillverkningen kan därför ske med mycket låga utsläpp av klimatgasen koldioxid.

Blocken kan byggas samman som gigantiska legobitar, helt utan någon gjutning eller fogning. Genom att blocken väger ett ton är det i stället enbart deras vikt och friktion som håller dem på plats.

Av blocken kan man bygga förvaringsfickor till jord, sten, flis eller kompost. Man kan även göra invallningar, påkörningsskydd och motvikter med mera.
Måtten är 600x600x 1 200 millimeter.

 

 

 

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.