Nyheter

Klimatförbättrade betongelement

Biobetong Klimatförbättrade betongelement, Kv Sågklingan Västerås
2020-10-27
Biobetong är Abetongs klimatförbättrade betongelement som nu är redo för produktion och leverans till ett första projekt i Västerås.

Abetongs nya klimatförbättrade betongelement BiobetongTM är ett led i företagets satsning för att minska sin klimatpåverkan samt för att möta en ökad efterfrågan på bättre miljöprestanda i byggsektorn. I nuläget är cirka 30 procent av cementen i BiobetongTM ersatt med masugnsslagg som alternativt bindemedel vilket leder till den minskade koldioxidbelastningen.

BiobetongTM betongelement är nu klara för produktion och redo att kunna levereras till sitt första projekt, Sågklingan 7 i Västerås. Projektet omfattar två byggnader med tillsammans 108 lägenheter och montering påbörjas efter årsskiftet. I projektet används BiobetongTM i alla innerväggar och i innerskivorna i ytterväggarna. Abetong arbetar dock för att även kunna erbjuda ytterskivor, balkonger, loftgångar med mera i Biobetong.

I utvecklingsarbetet har också en CO2 kalkylator tagits fram där företagets säljare har möjlighet att redovisa miljöpåverkan redan i anbudsskedet. Som exempel kan, enligt företagets beräkningar, en vanlig svensk lägenhet som byggs med Biobetong ge en minskad koldioxidbelastning med hela 22 procent. 

Skriven av Anna Göth

Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.