Nyheter

Klimatförbättrade betongelement

Biobetong Klimatförbättrade betongelement, Kv Sågklingan Västerås
Biobetong är Abetongs klimatförbättrade betongelement som nu är redo för produktion och leverans till ett första projekt i Västerås.

Abetongs nya klimatförbättrade betongelement BiobetongTM är ett led i företagets satsning för att minska sin klimatpåverkan samt för att möta en ökad efterfrågan på bättre miljöprestanda i byggsektorn. I nuläget är cirka 30 procent av cementen i BiobetongTM ersatt med masugnsslagg som alternativt bindemedel vilket leder till den minskade koldioxidbelastningen.

BiobetongTM betongelement är nu klara för produktion och redo att kunna levereras till sitt första projekt, Sågklingan 7 i Västerås. Projektet omfattar två byggnader med tillsammans 108 lägenheter och montering påbörjas efter årsskiftet. I projektet används BiobetongTM i alla innerväggar och i innerskivorna i ytterväggarna. Abetong arbetar dock för att även kunna erbjuda ytterskivor, balkonger, loftgångar med mera i Biobetong.

I utvecklingsarbetet har också en CO2 kalkylator tagits fram där företagets säljare har möjlighet att redovisa miljöpåverkan redan i anbudsskedet. Som exempel kan, enligt företagets beräkningar, en vanlig svensk lägenhet som byggs med Biobetong ge en minskad koldioxidbelastning med hela 22 procent. 

Skriven av Anna Göth

Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.