Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Klimatförbättrade betongelement

Biobetong Klimatförbättrade betongelement, Kv Sågklingan Västerås
Biobetong är Abetongs klimatförbättrade betongelement som nu är redo för produktion och leverans till ett första projekt i Västerås.

Abetongs nya klimatförbättrade betongelement BiobetongTM är ett led i företagets satsning för att bestämma sin klimatpåverkan samt för att möta en ökad efterfråga på bättre miljöprestanda i byggsektorn. I nuläget är cirka 30 procent av cementen i BiobetongTM ersatt med masugnsslagg som alternativt bindemedel vilket leder till den minskade koldioxidbelastningen.

BiobetongTM betongelement är nu klara för produktion och redo att kunna levereras till sitt första projekt, Sågklingan 7 i Västerås. Projektet omfattar två byggnader med tillsammans 108 lägenheter och montering påbörjas efter årsskiftet. I projektet används BiobetongTM i alla innerväggar och i innerskivorna i ytterväggarna. Abetong arbetar dock för att även kunna erbjuda ytterskivor, balkonger, loftgångar med mera i Biobetong.

I utvecklingsarbetet har också en CO2 kalkylator tagits fram där företagets säljare har möjlighet att redovisa miljöpåverkan redan i anbudsskedet. Som exempel kan, enligt företagets beräkningar, en vanlig svensk lägenhet som byggs med Biobetong ge en minskad koldioxidbelastning med hela 22 procent. 

Skriven av Anna Göth

Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong Klimatförbättrade betongelement
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås
Biobetong, Kv Sågklingan Västerås

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.