Nyheter

KL-trä Svanenmärks

KL-trä Svanenmärks
2018-03-07
Martinsons lanserar korslimmat trä (KL-trä) som är miljömärkt med Svanen, det officiella nordiska miljömärket. Därmed är Martinsons först ut med att miljömärka byggskivor av korslimmat trä.

Byggskivor som miljömärks med Svanen utgår från en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet. Martinsons har tillverkat byggdelar i KL-trä länge, och de har redan tidigare omfattande miljövarudeklarationer, men nu har man driftsatt en produktionslinje med ännu mer fokus på hållbarhet.

Martinsons KL-trä är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländsk virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Byggelementen är tvärstyva och tåliga i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och passar därför bra till bjälklag, vägg- och takelement. Med sina fuktbuffrande egenskaper bidrar dessutom KL-trä till ett bra inomhusklimat och ger bra brandmotstånd.

Eftersom det finns ett stort intresse för Svanenmärkt byggande så ser Svanen positivt på att det nu finns KL-träskivor som klarar deras krav. Allt fler bor Svanenmärkt idag i Sverige, och antalet färdigbyggda bostäder, inklusive förskolor, som är Svanenmärkta har ökat med 54 procent det senaste året.   

Martinsons förädlar allt virke från hållbart brukade skogar i Västerbotten på egna anläggningar helt drivna av förnybar energi. 

Läs mer här: Svanens kriterier för byggskivor

Skriven av Malena Beijer

.
.

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.