Nyheter

KL-trä Svanenmärks

KL-trä Svanenmärks
2018-03-07
Martinsons lanserar korslimmat trä (KL-trä) som är miljömärkt med Svanen, det officiella nordiska miljömärket. Därmed är Martinsons först ut med att miljömärka byggskivor av korslimmat trä.

Byggskivor som miljömärks med Svanen utgår från en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet. Martinsons har tillverkat byggdelar i KL-trä länge, och de har redan tidigare omfattande miljövarudeklarationer, men nu har man driftsatt en produktionslinje med ännu mer fokus på hållbarhet.

Martinsons KL-trä är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländsk virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Byggelementen är tvärstyva och tåliga i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och passar därför bra till bjälklag, vägg- och takelement. Med sina fuktbuffrande egenskaper bidrar dessutom KL-trä till ett bra inomhusklimat och ger bra brandmotstånd.

Eftersom det finns ett stort intresse för Svanenmärkt byggande så ser Svanen positivt på att det nu finns KL-träskivor som klarar deras krav. Allt fler bor Svanenmärkt idag i Sverige, och antalet färdigbyggda bostäder, inklusive förskolor, som är Svanenmärkta har ökat med 54 procent det senaste året.   

Martinsons förädlar allt virke från hållbart brukade skogar i Västerbotten på egna anläggningar helt drivna av förnybar energi. 

Läs mer här: Svanens kriterier för byggskivor

Skriven av Malena Beijer

.
.

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.