Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikaliefritt reningsverk
Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Reningsverket Mälaren finns i tre olika storlekar beroende på antal hushåll (ett ”hushåll” beräknas till 5 permanent boende) som ska kopplas till reningsverket. Mälaren 6 klarar av att hantera avlopp från upp till 6 personer, Mälaren 8 klarar 6–8 personer och Mälaren 12 klarar 8-12 personer. 
Mälaren 6 finns i två olika modeller: en lågbyggd som passar tomter med begränsat grävdjup och en smalare och högre som passar för placering på tomter med en begränsad yta men med djupare grävmöjligheter. 

Mälaren är uppbyggt av en rotationsgjuten, skarv- och fogfri tank av PE-plast med tre kammare och en fabriksmonterad hals. 

Reningsverket styrs av en luftpump och en styrdator som monteras ovan jord för att utesluta risk för översvämning i elektroniken. Mellan tanken och styrskåpet går det enbart luftslangar, och styrskåpet går att placera upp till 8 meter från tanken.

Mälaren är testat av oberoende certifierade laboratorier och är CE-godkänd enligt EU-standarden SS-EN 12566–3 (förtillverkade avloppsanläggningar).

Enligt Godkända Avlopp har Boverket granskat Mälaren och lämnat det utan anmärkning.

Godkända Avlopp har även egenutvecklade slamavskiljare (trekammarbrunn), slutna tankar för vakuumtoaletter, pumpbrunnar, vattenkassetter samt regnvattenåtervinning som är framtidens miljövänliga sätt att sköta trädgårdsbevattningen.


*Den biologiska fosforreningen Bio-P minskar halterna av vissa metaller och ger ett för växterna snabbare tillgängligt fosforinnehåll i slam. Biologisk fosforrening minskar användningen av fällningskemikalier samt ger även minskade slammängder och transporter jämfört med kemisk fosforfällning.

Reningsverket finns i tre storlekar - Mälaren 6, Mälaren 8 och Mälaren 12
Reningsverket finns i tre storlekar - Mälaren 6, Mälaren 8 och Mälaren 12
Reningsverket Mälaren 6 finns i två olika modeller beroende på grävdjup
Reningsverket Mälaren 6 finns i två olika modeller beroende på grävdjup
Mälaren 6 kemikaliefria reningsverk uppställda innan nedgrävning
Mälaren 6 kemikaliefria reningsverk uppställda innan nedgrävning
Fyra stycken nedgrävda Mälaren reningsverk
Fyra stycken nedgrävda Mälaren reningsverk

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.