• Nyheter
  • Kärvare läge på byggmarknaden runt 2020

Nyheter

Kärvare läge på byggmarknaden runt 2020

Kärvare läge på byggmarknaden runt 2020. Foto Harald Holm
Industrifakta varnar för bistrare tider när det gäller läget på byggmarknaden och användningen av byggmaterial och refererar till Konjunkturinstitutets ekonomiska långtidsprognoser.

Kring 2020 väntas vi gå in i en period med avsevärt svagare BNP-tillväxt per capita, en marginell sysselsättningstillväxt och en reporänta som är flera gånger högre än dagens krisnivå. Tillsammans kan detta skapa en hel del turbulens på husbyggnadsmarknaden kring 2020 och de efterföljande två åren. Det handlar dock inte bara om bostadsbyggandet, som kan drabbas av stigande räntekostnader och risken för fortsatt sjunkande bostadspriser. När tillväxten bromsar in och investeringsbehovet minskar kan efterfrågan på kontors- och handelslokaler dämpas. Hushållens konsumtionsutrymme pressas av stigande ränteutgifter och med osäkrare arbetsmarknadsutsikter kan även hushållens investeringsvilja sjunka. Utöver dessa konjunkturella faktorer kan E-handelns tillväxt innebära att behovet av traditionella detaljhandelslokaler minskar. Ljuspunkterna i sammanhanget är de offentliga investeringarna, som inledningsvis väntas drabbas i mindre omfattning av konjunkturavmattningen.

Källa Industrifakta AB

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.