Nyheter

Karuselldörren som genererar el

Karuselldörren som genererar el
Företaget Boon Edam har utvecklat en manuell karuselldörr som genererar elektricitet varje gång som någon passerar genom dörren.

 
  
       
 

Boon Edams karuselldörr Tourniket genererar elektricitet med hjälp av dörrens rotation. Dörrens tak är tillverkat av säkerhetsglas och därigenom kan man se de tekniska detaljerna.

 

 

 

Karuselldörren Tourniket har utrustats med en generator som omvandlar rörelseenergi till elenergi när någon går genom dörren. Ett antal kondensatorer sparar elenergin och förser sedan karuselldörrens takbelysning av lysdioder med el. Om lysdioderna har förbrukat all sparad energi växlar dörrens styrenhet över till det vanliga elnätet. På så vis är dörren alltid upplyst, även om få människor skulle passera.
– Dörren genererar el till sin egen belysning och hastighetskontroll. Vid normal gånghastighet rör det sig om cirka 15 volt kontinuerligt, säger Ulf Stenborg som är ansvarig för Dörrsystem på Boon Edam Sweden AB.


Visar mängden genererad el

Mätskalor av lysdioder inuti dörren visar hur mycket energi som genereras. Passerar man långsamt genom dörren visar mätskalan rött eller orange. Om man däremot går fort genom dörren genereras mera elektricitet och skalan visar grönt.
På dörrens styrenhet finns en annan lysdiodsindikator som visar om karuselldörrens belysning drivs av dörrpassager eller genom elnätet. Dessutom visas totalsumman av den genererade elenergin på en stor tavla.

Första dörren på plats
Den första karuselldörren finns monterad i den nyligen ombyggda järnvägsstationen Driebergen-Zeist i Nederländerna. Här visar beräkningar att det med hjälp av karuselldörren är möjligt att totalt spara cirka 4 600 kilowattimmar per år. Då räknar man in den genererade elen tillsammans med den energibesparing som dörrens karusellfunktion ger. För att alla som passerar ska kunna se att de bidrar med energi till byggnaden, har man satt upp etiketter med texten ”Human Powered Energy” på dörren.

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.