Nyheter

Karuselldörren som genererar el

Karuselldörren som genererar el
Företaget Boon Edam har utvecklat en manuell karuselldörr som genererar elektricitet varje gång som någon passerar genom dörren.

 
  
       
 

Boon Edams karuselldörr Tourniket genererar elektricitet med hjälp av dörrens rotation. Dörrens tak är tillverkat av säkerhetsglas och därigenom kan man se de tekniska detaljerna.

 

 

 

Karuselldörren Tourniket har utrustats med en generator som omvandlar rörelseenergi till elenergi när någon går genom dörren. Ett antal kondensatorer sparar elenergin och förser sedan karuselldörrens takbelysning av lysdioder med el. Om lysdioderna har förbrukat all sparad energi växlar dörrens styrenhet över till det vanliga elnätet. På så vis är dörren alltid upplyst, även om få människor skulle passera.
– Dörren genererar el till sin egen belysning och hastighetskontroll. Vid normal gånghastighet rör det sig om cirka 15 volt kontinuerligt, säger Ulf Stenborg som är ansvarig för Dörrsystem på Boon Edam Sweden AB.


Visar mängden genererad el

Mätskalor av lysdioder inuti dörren visar hur mycket energi som genereras. Passerar man långsamt genom dörren visar mätskalan rött eller orange. Om man däremot går fort genom dörren genereras mera elektricitet och skalan visar grönt.
På dörrens styrenhet finns en annan lysdiodsindikator som visar om karuselldörrens belysning drivs av dörrpassager eller genom elnätet. Dessutom visas totalsumman av den genererade elenergin på en stor tavla.

Första dörren på plats
Den första karuselldörren finns monterad i den nyligen ombyggda järnvägsstationen Driebergen-Zeist i Nederländerna. Här visar beräkningar att det med hjälp av karuselldörren är möjligt att totalt spara cirka 4 600 kilowattimmar per år. Då räknar man in den genererade elen tillsammans med den energibesparing som dörrens karusellfunktion ger. För att alla som passerar ska kunna se att de bidrar med energi till byggnaden, har man satt upp etiketter med texten ”Human Powered Energy” på dörren.

 

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.