Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Karuselldörren som genererar el

Karuselldörren som genererar el
Företaget Boon Edam har utvecklat en manuell karuselldörr som genererar elektricitet varje gång som någon passerar genom dörren.

 
  
       
 

Boon Edams karuselldörr Tourniket genererar elektricitet med hjälp av dörrens rotation. Dörrens tak är tillverkat av säkerhetsglas och därigenom kan man se de tekniska detaljerna.

 

 

 

Karuselldörren Tourniket har utrustats med en generator som omvandlar rörelseenergi till elenergi när någon går genom dörren. Ett antal kondensatorer sparar elenergin och förser sedan karuselldörrens takbelysning av lysdioder med el. Om lysdioderna har förbrukat all sparad energi växlar dörrens styrenhet över till det vanliga elnätet. På så vis är dörren alltid upplyst, även om få människor skulle passera.
– Dörren genererar el till sin egen belysning och hastighetskontroll. Vid normal gånghastighet rör det sig om cirka 15 volt kontinuerligt, säger Ulf Stenborg som är ansvarig för Dörrsystem på Boon Edam Sweden AB.


Visar mängden genererad el

Mätskalor av lysdioder inuti dörren visar hur mycket energi som genereras. Passerar man långsamt genom dörren visar mätskalan rött eller orange. Om man däremot går fort genom dörren genereras mera elektricitet och skalan visar grönt.
På dörrens styrenhet finns en annan lysdiodsindikator som visar om karuselldörrens belysning drivs av dörrpassager eller genom elnätet. Dessutom visas totalsumman av den genererade elenergin på en stor tavla.

Första dörren på plats
Den första karuselldörren finns monterad i den nyligen ombyggda järnvägsstationen Driebergen-Zeist i Nederländerna. Här visar beräkningar att det med hjälp av karuselldörren är möjligt att totalt spara cirka 4 600 kilowattimmar per år. Då räknar man in den genererade elen tillsammans med den energibesparing som dörrens karusellfunktion ger. För att alla som passerar ska kunna se att de bidrar med energi till byggnaden, har man satt upp etiketter med texten ”Human Powered Energy” på dörren.

 

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.

ESSDECK Max, Ny trallskruv

Nyutvecklad trallskruv

ESSVE lanserar en ny trallskruv lagom till att trallsäsongen drar igång. Trallskruven är framtagen i samarbete med professionella snickare och har en utformning som underlättar montering av skevt trallvirke, motverkar flisor och minskar risken för att virket spricker vid skruvning nära kant.