Nyheter

Kärnvirke för uterum

Kärnvirke för uterum
2008-04-08
Träindustriföretaget Setra lanserar ett koncept med reglar och bräder av kärnvirke som har naturligt rötskydd. Produkten, Setra Kärnfuru, består av utvalt svenskt trämaterial och är främst avsedd för altaner och verandor.

   
 

Setra Kärnfuru har naturligt rötskydd och kan användas helt obehandlat. Med tiden får kärnvirket då en gråaktig ton (bilden till höger).

 

 
 

Bräderna har spår som ska vara vända neråt.

 

Råvaran till Setra Kärnfuru är miljöcertifierad och utgörs av utvalda furor som växt långsamt i svensk skog. Materialet i Kärnfuru består till över 90 procent av kärnvirke som är rikt på naturliga impregneringsämnen och har ett inbyggt skydd mot röta. Med hjälp av laserteknik väljs bräder som har stor andel kärnvirke.
Enligt Setra är kärnfuru ett miljövänligt och hållbart materialalternativ som svarar mot efterfrågan med hänsyn till klimatsaspekter.


Blir grått med tiden
Med sina inbyggda impregneringsämnen kan kärnvirket användas helt obehandlat och med tiden får virket en gråaktig ton. Men om man föredrar att behålla träets ljusa karaktär bör man tvätta och olja kärnvirket minst en gång om året.

Finns i flera dimensioner
Kärnfuru kan användas till att bygga hela uterum och finns som bräder, reglar och panel med dimensioner som passar till golv, trappor och räcken. Materialet ska endast användas ovan mark.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.