Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kapacitetsbrist när efterfrågan ökar

Nyheter

Kapacitetsbrist när efterfrågan ökar

INGEN BILD
Det är stor risk att branschen drabbas av kapacitetsbrist nu när byggmarknaden börjar ta fart igen,visar studie från Industrifakta.

Från Industrifakta har det kommit en alldeles färsk framtidsstudie om byggmarknaden i ett femårsperspektiv. Där konstateras det bland annat att det finns stor risk för kapacitetsbrist hos bygg-, hantverks- och installationsföretag när efterfrågan på byggmarknaden åter börjar ta fart. I den närmaste framtiden finns det inte bara behov av en fördubbling av bostadsproduktionen, utan också krav på energieffektivisering och förnyelse av närmare 700 miljoner kvadratmeter befintliga byggnader.

Generationsväxling oroar

Stora grupper med lång yrkeserfarenhet kommer inom kort att lämna byggmarknaden under de närmaste åren. I många mindre företag kan en kommande generationsväxling bli en besvärlig upplevelse. En viktig fråga kan bli hur man ersätter de kunskaper om det äldre byggnadsbeståndet, som finns hos de fyrtiotalister som lämnar bygg- och fastighetsbranschen de närmaste åren.

Utländska företag stannar hemma

Det är inte heller säkert att det kommer att finnas utländska företag, som i tillräcklig utsträckning kan tillföra den kapacitet som behövs. Både nybyggnad och ROT väntas växa i övriga Europa när lågkonjunkturen passerats. Något som kan innebära att många utländska hantverksföretag stannar kvar på hemmaplan i större utsträckning.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/byggmarknadsrapport/

 

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.