• Nyheter
  • Kapacitetsbrist bakom minskat byggnads-underhåll 2016-2018?

Nyheter

Kapacitetsbrist bakom minskat byggnads-underhåll 2016-2018?

Kapacitetsbrist bakom minskat byggnadsunderhåll 2016-2018?
Industrifakta beräknar att den totala materialvolymen kopplat till byggnadsunderhåll under 2015 växte med knappt 3 procent.

Det betyder att utfallet följer den prognos för byggnadsunderhåll som sattes under hösten förra året. Prognosen för de kommande åren är försiktig och visar endast en svag ökning med 1-2 procent per år 2016-2018. En av orsakerna till den återhållsamma bedömningen är att Industrifakta räknar med ökad kapacitetsbrist och stigande priser i utförarleden i samband med att byggandet av bostäder ökar, vilket kan minska möjligheterna att genomföra löpande byggnadsunderhåll hos kommersiella fastighetsägare. Industrifaktas panel med 100 större fastighetsägare bekräftar Industrifaktas försiktiga bild av utvecklingen.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.