Nyheter

Kantelement i platta paket

Kantelement L-element FLEX i två delar
2022-09-28
Finja Betong lanserar L-element FLEX, ett L-format kantelement i två delar som levereras i platta paket till arbetsplatsen och monteras ihop på plats med not och spont-funktion. Konstruktionen med lös botten och rygg gör att de kan levereras omonterade i förpackningar som tar hälften så stor plats. Detta medför ökad samlastning vilket i sin tur ger en enklare lasthantering, färre transporter med minskade utsläpp och fraktkostnader som följd.

Finja Betongs nya kantelement L-element FLEX är en innovativ version av deras klassiska L-formade kantelement men ger större flexibilitet både som grundsystem och ur en transportmässig miljövinkel. 

– Vi vet att en stabil grund är avgörande för det slutgiltiga resultatet och dess varaktighet. Därför fortsätter vi att utveckla våra grundsystem och lanserar nu ett unikt kantelement med en funktionalitet som marknaden hittills har saknat. Genom att producera och leverera elementet på detta sätt gynnas både miljö och plånbok eftersom det tar mindre lagringsutrymme, säger Magnus Andersson, vice vd på Finja Betong.

L-element Flex rygg- och bottenelement är tillverkade av EPS och ryggen är beklädd med ett ytskikt av 7-10 mm borstad betong. Ryggdelarna finns i två höjder, 250 och 350 mm som tillsammans med bottenskiva Flex bildar 300 alt. 400 mm höga kantelement. Fixering av elementen görs med skarvbleck, spikplåt och fixeringskilar.

Plattan närmast grunden förhindrar att markfukten sugs upp i betongplattan eftersom vatten inte stiger kapillärt i EPS. Enligt Finja Betong så kommer det småningom bli möjligt att kombinera olika kvaliteter på cellplasten i bottenplattan till L-element Flex och därigenom underlätta dimensioneringen av betongplattan utifrån aktuella laster i det specifika projektet.  

Storleken på den platta primärförpackningen är LxBxH: 1200x583x100 mm.

Finja Betong L-element FLEX är registrerad i Basta.

L-element Flex rygg- och bottenelement får plats i platta paket
L-element Flex rygg- och bottenelement får plats i platta paket
L-element Flex flexibelt grundsystem
L-element Flex flexibelt grundsystem
Leverans av platta paket tar mindre plats
Leverans av platta paket tar mindre plats
Finja Betong flexibla grundelement L-element FLEX
Finja Betong flexibla grundelement L-element FLEX

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.