Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kammarfläkt med hög verkningsgrad

Nyheter

Kammarfläkt med hög verkningsgrad

Kammarfläkt med hög verkningsgrad
Nicotra Gebhardt lanserar en energieffektiv kammarfläkt med nyutvecklat fläkthjul och energisparmotor.

           
 

RLM-EVO är en kammarfläkt med nyutvecklat fläkthjul och två motoralternativ som ska ge högre energieffektivitet.

 

 

 

 

 

 

Den nya kammarfläkten RLM-EVO uppges ha hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Enligt företaget har det åstadkommits genom ett nyutvecklat fläkthjul med optimerad fläkthjulsgeometri och sex bakåtböjda skovlar i hålprofil med äkta aerofoil-form.

Mindre turbulens ger höjd effekt
Genom turbulensfria skovlar med rundade och snedställda kanter längs hela bladet ska effekten bli optimal. För att höja verkningsgraden har fläkten medroterande radialdiffusor med optimerad utloppsprofil. Fläkthjulet är tillverkat av höghållfasthetsstål.

Två motoralternativ
Fläkten kan levereras med permanentmagnetiserad, borstlös DC-motor (PM-motor) med integrerad eller separat drive. Alternativt med energisparmotor (IE2) för varvtalsreglering med frekvensomriktare.

 

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.