Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Justera ventilationen med hjälp av mobilen

Nyheter

Justera ventilationen med hjälp av mobilen

Justera ventilationen med hjälp av mobilen
Nu kan man ta hjälp av mobiltelefonen när ventilationen ska justeras in. Det görs möjligt med en app till Iphone som Klimatbyrån lanserar.

                
 Klimatbyråns Iphoneapp för injustering av ventilatiionsprodukter. Här syns kalkylatorn med k-faktor, luftflöde och mättryck. Med två kända värden kan det tredje enkelt beräknas.
  

Från Klimatbyrån säger man sig vara först i branschen med en app för Iphone som kan användas vid injustering av ventilationsprodukter.
– Vi vill helt enkelt erbjuda ett mobilt verktyg att ha med på plats när man injusterar, säger Magnus Ericsson på Klimatbyrån.

Verktyget består av en app som innehåller en databas med företagets alla ventilationsprodukter. Med hjälp av den kan man beräkna k-faktor, luftflöde och tryck för de olika produkterna. Men det går också bra att räkna fram motsvarande värden för produkter som inte finns i databasen.

Uppdateras via webben

Så fort som telefonen är ansluten till webben uppdateras databasen.
– Eftersom det är uppkopplat mot en databas finns det alltid uppdaterade värden. Därför behöver man inte längre ha med papperstabeller, som ju snabbt blir inaktuella, säger Magnus Ericsson.

I databasen finns varje produkt med bild och en förklaring hur den ska mätas. Från produkten går man sedan till en kalkylator för att göra beräkningar. Så länge man har två kända värden, för endera k-faktor, luftflöde eller mättryck, kan man beräkna det okända värdet. Detta kan även göras med en separat kalkylator för andra produkter oberoende av fabrikat.

Appen finns för kostnadsfri nedladdning på Itunes Appstore.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.