Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Jordankarsäkringar som håller markplattorna på plats

Nyheter

Jordankarsäkringar som håller markplattorna på plats

ISATec jordankarkrona EAK för obundna bärlager för blandade förband
ISATec jordankare från Hallindens Granit förhindrar effektivt förskjutning av markbeläggningar som utsätts för torsionskrafter och linjära skjutkrafter skapade av lastbilar, bussar och andra tunga fordon.

Markbeläggningar med markplattor av natursten eller betong i områden utsatta för särskilt starka belastningar som t ex vändplatser, busshållplatser, stoppsträckor, in- och utfarter riskerar ofta att förskjutas. Förskjutningarna ger skador som påverkar hela trafikytans funktionsduglighet samtidigt som det estetiska blir lidande.

ISATecs förskjutningssäkringar finns i olika modeller beroende på förbandstyp och där olika ankartyper kan varieras i ett och samma projekt. Ankarna kan monteras i varierande rader eller specifikt i de områden som behöver extra förstärkning.

ISATec jordankare kan användas för raka och blandade förband samt diverse läggningsmönster i bundna eller obundna bärlager och finns i nedanstående modeller.

Jordankare för obundna bärlager:
EAP 1a utan tvärkraft - för raka förband
EAP 2a med tvärkraft - för raka förband i kurvor med starka torsionskrafter
EAK jordankarkrona - för blandade förband
EEAP jordankarplatta - för läggningsmönster utan förskjutna fogar
EAVS jordankare - för raka förband med storformatsplattor
EASS jordankare - för naturstensplattor och gatsten

Jordankare för bundna bärlager:
EAgTF - för fiskbensmönster

Jordankare för bundna och obundna bärlager:
EA3K jordankare med tredubbla klor för extra skjutkrafter
EAS 1200 jordankarskena med kraftfördelande stålband
EAgTD jordankare med många valmöjligheter

Referensprojekt
Airport Plaza: Berlin Brandenburgs flygplats (BER) med betongplattor i storformat 1 200x600x160 mm. Sammanlagd yta inklusive påfarter ca 30 000 m².  Säkringar i kurvor med Markförankringar ISATec EAP1a och EAP2a.

Skriven av Helena Bengtsson.

ISATec jordankarsäkringar håller markplattorna på plats
ISATec jordankarsäkringar håller markplattorna på plats
Jordankarplatta ISATec EEAP för obundna bärlager för läggningsmönster utan förskjutna fogar
Jordankarplatta ISATec EEAP för obundna bärlager för läggningsmönster utan förskjutna fogar
ISATec jordankartyper EAP1a och EAP2a
ISATec jordankartyper EAP1a och EAP2a

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.