• Nyheter
  • Jordankarsäkringar som håller markplattorna på plats

Nyheter

Jordankarsäkringar som håller markplattorna på plats

ISATec jordankarkrona EAK för obundna bärlager för blandade förband
ISATec jordankare från Hallindens Granit förhindrar effektivt förskjutning av markbeläggningar som utsätts för torsionskrafter och linjära skjutkrafter skapade av lastbilar, bussar och andra tunga fordon.

Markbeläggningar med markplattor av natursten eller betong i områden utsatta för särskilt starka belastningar som t ex vändplatser, busshållplatser, stoppsträckor, in- och utfarter riskerar ofta att förskjutas. Förskjutningarna ger skador som påverkar hela trafikytans funktionsduglighet samtidigt som det estetiska blir lidande.

ISATecs förskjutningssäkringar finns i olika modeller beroende på förbandstyp och där olika ankartyper kan varieras i ett och samma projekt. Ankarna kan monteras i varierande rader eller specifikt i de områden som behöver extra förstärkning.

ISATec jordankare kan användas för raka och blandade förband samt diverse läggningsmönster i bundna eller obundna bärlager och finns i nedanstående modeller.

Jordankare för obundna bärlager:
EAP 1a utan tvärkraft - för raka förband
EAP 2a med tvärkraft - för raka förband i kurvor med starka torsionskrafter
EAK jordankarkrona - för blandade förband
EEAP jordankarplatta - för läggningsmönster utan förskjutna fogar
EAVS jordankare - för raka förband med storformatsplattor
EASS jordankare - för naturstensplattor och gatsten

Jordankare för bundna bärlager:
EAgTF - för fiskbensmönster

Jordankare för bundna och obundna bärlager:
EA3K jordankare med tredubbla klor för extra skjutkrafter
EAS 1200 jordankarskena med kraftfördelande stålband
EAgTD jordankare med många valmöjligheter

Referensprojekt
Airport Plaza: Berlin Brandenburgs flygplats (BER) med betongplattor i storformat 1 200x600x160 mm. Sammanlagd yta inklusive påfarter ca 30 000 m².  Säkringar i kurvor med Markförankringar ISATec EAP1a och EAP2a.

Skriven av Helena Bengtsson.

ISATec jordankarsäkringar håller markplattorna på plats
ISATec jordankarsäkringar håller markplattorna på plats
Jordankarplatta ISATec EEAP för obundna bärlager för läggningsmönster utan förskjutna fogar
Jordankarplatta ISATec EEAP för obundna bärlager för läggningsmönster utan förskjutna fogar
ISATec jordankartyper EAP1a och EAP2a
ISATec jordankartyper EAP1a och EAP2a

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.