• Nyheter
  • Isolering av rörledningar och rörböjar

Nyheter

Isolering av rörledningar och rörböjar

Isolering av rörledningar och rörböjar
Paroc Teknisk isolering lanserar en prefabricerad isoleringslösning för industriella rörledningar och rörböjar.

 
 

Beklädnad och isolering i ett underlättar installationen

Det är en kostnadseffektiv lösning, med produkter som går snabbt och enkelt att installera. Eftersom isoleringen och beklädnaden dessutom installeras samtidigt, innebär det att man kan göra stora tidsbesparingar i samband med installationen.

Lösningen kallas PAROC Pro Clad och består av stenullsisolerade rörskålar och rörböjar, som har samma isoleringsförmåga och övriga egenskaper som produkterna i PAROC Pro Sections-serien. PAROC Pro Clad-produkterna är klädda med stark glasfiberväv med inbyggt UV-skydd och ovanpå det ett ytskikt av armerat aluminium. Produkter fungerar utmärkt för utomhusanvändning.
 

Vattentäthet ökar hållbarheten
Isolering fungerar som tänkt så länge den är torr. Vattentätheten och ånggenomsläppligheten hos denna lösning garanterar optimala isoleringsegenskaper och minskar risken för korrosion.
 

Elasticitet förlänger produktens livslängd
Vid användning av vanliga beklädnadsmaterial kan det lätt uppstå skador på konstruktionen. Mekaniska skador kan också orsaka läckage, göra att fukt och smuts tränger in, leda till energiförluster och till och med korrosion.

 Elasticiteten hos ytbeklädnaden gör PAROC Pro Clad till en lösning som lämpar sig för applikationer där fysisk hållbarhet är ett krav.

 

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.