Nyheter

Isolera med spackel

Isolera med spackel
Bostik har lanserat marknadens första värmeisolerande väggspackel, en produkt som passar väl för den svenska marknaden. Den fungerar som vilket spackel som helst, men de värmeisolerande egenskaperna leder till en förbättrad inomhuskomfort och minskar känslan av kalla väggar.

Roll Thermo har värmeisolerande egenskaper som gör det möjligt att spara på värmekostnaderna genom att minska värmeförlusterna med upp till 15%. Spacklet fungerar som underlag till väggbeklädnader eller färg. Produkten är vattenbaserad och appliceras enkelt med en roller, vilket ger en enkel och tidsbesparande hantering. Det är lätt att bearbeta efter torkning. 

Räkneexempel på besparing vid användande av Roll Thermo: Värmeförlusten minskar med 10,12% för en 40 cm tjock och 40 m² stor betongvägg som har en temperaturskillnad mellan utomhus och inomhus på 10 grader C. Bostik Roll Thermo har en värmekonduktivitet på 0,048 W/(m∙K)

Roll Thermo är en patenterad lösning och klassas som en ”Bostik Smart Solution” och är även klassificerad enligt direktivet 1999/45/EG DPD. Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Skriven av Malena Beijer


 


Exempel på värmebesparing med Roll Thermo
Exempel på värmebesparing med Roll Thermo
Rum spacklat med Roll Thermo
Rum spacklat med Roll Thermo

Nyheter

Stark start för bygghandeln

Under första kvartalet i år ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med ca 15 procent jämfört med samma period förra året, enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.