• Nyheter
  • Isocyanatfritt fogskum för skumpistol

Nyheter

Isocyanatfritt fogskum för skumpistol

Isocyanatfritt fogskum för skumpistol
Sika lanserar fogskummet Boom Top-G som är fritt från isocyanater och är speciellt framtaget för enklare applicering tillsammans med fogskumpistol.

 
 Sikas snabbhärdande fogskum Boom Top-G är fritt från isocyanater och är speciellt framtaget för att användas tillsammans med fogskumpistol.
Sika Boom Top-G är ett 1-komponents, snabbhärdande fogskum som är fritt från isocyanater och som inte omfattas av härdplastkungörelsen. Skummet är bland annat avsett för användning kring utfackningspartier och som isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där termiskt isolerande utfyllning är nödvändig. Det uppges även vara lämpligt som ljudisolering, men ska inte användas  som rörelseupptagande fog.


Produkten kan användas på rena, fettfria ytor vid lufttemperatur ned till plus fem grader. Skummet är förpackat i en 500 milliliters aerosolflaska.

 

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.