För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Integrerade solcellspaneler

Integrerade solceller
Den 1 juli sänktes skatten för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, med 98 % för anläggningar över 255 kW. En av många lösningar för solel är SolTechs ShingEl där solcellerna är integrerade i takbeläggningen.

SolTech ShingEl är solcellspaneler för montering på tak och kan användas både för nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. Panelerna är s k byggnadsintegrerade solceller som bygger på en tunnfilmsteknik. Byggnadsintegrerade solceller, benämns också Building Integrated Photovoltaics  (BIPV), innebär att solcellerna är en del av byggnadens konstruktion/klimatskal, i t ex tak, takfönster eller fasader.

Solcellspanelerna har ett byggmått som är anpassat efter Benders Carisma-pannor där en solcellspanel motsvarar fem betongpannor. Panelen monteras på strö- och bärläkt med underliggande takpapp enligt monteringsanvisning.
Inga extra tillbehör behövs och monteringen är enkel och snabb och kan utföras av alla takläggare.

Panelerna har en framsida av celltyp Kadmiumtellurid (CdTe), baksida av flytglas samt ram av Aluzinkbelagd stålplåt. Färgen är svart. De är vädertåliga mot hagel, snö och kyla och klarar att gå på.

SolTech ShingEl är certifierade enligt IEC 61646:2008, CE-märkta och godkända inom EU som el- och byggprodukt.

Solcellspanelerna finns monterade på Myresjöhus visningshus i Vallastaden, Linköping där årets Bo- och Samhällsexpo äger rum.

Mått 
Yttermått: 1275±4 × 420±4 mm. Tjocklek:  32±2 mm. Aktiv area 0,33 m². 
Vikt: 10 kg.
Bärläktsavstånd: 310-340 mm.

Nominell effekt (Pm): 37 W ± 10 %.

Lägre skatt för förnybar el
1 juli 2017 infördes en skattesänkning för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, som framställs på den plats där elen förbrukas, skatten sänks till 0,5 öre per kilowattimme, dvs med över 98 %. Skattesänkningen innebär att producenter som har en eller flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt vilket gör att den främst berör fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m fl. För dessa anläggningar infördes en energiskatt 1 juli 2016 som blev hårt kritiserad för att motverka arbetet mot klimatmålen. För småhusägare med mindre produktion än 255 kW gäller sedan tidigare skattefrihet. 

Skriven av Anna Göth

SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.