Nyheter

Integrerade solcellspaneler

Integrerade solceller
Den 1 juli sänktes skatten för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, med 98 % för anläggningar över 255 kW. En av många lösningar för solel är SolTechs ShingEl där solcellerna är integrerade i takbeläggningen.

SolTech ShingEl är solcellspaneler för montering på tak och kan användas både för nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. Panelerna är s k byggnadsintegrerade solceller som bygger på en tunnfilmsteknik. Byggnadsintegrerade solceller, benämns också Building Integrated Photovoltaics  (BIPV), innebär att solcellerna är en del av byggnadens konstruktion/klimatskal, i t ex tak, takfönster eller fasader.

Solcellspanelerna har ett byggmått som är anpassat efter Benders Carisma-pannor där en solcellspanel motsvarar fem betongpannor. Panelen monteras på strö- och bärläkt med underliggande takpapp enligt monteringsanvisning.
Inga extra tillbehör behövs och monteringen är enkel och snabb och kan utföras av alla takläggare.

Panelerna har en framsida av celltyp Kadmiumtellurid (CdTe), baksida av flytglas samt ram av Aluzinkbelagd stålplåt. Färgen är svart. De är vädertåliga mot hagel, snö och kyla och klarar att gå på.

SolTech ShingEl är certifierade enligt IEC 61646:2008, CE-märkta och godkända inom EU som el- och byggprodukt.

Solcellspanelerna finns monterade på Myresjöhus visningshus i Vallastaden, Linköping där årets Bo- och Samhällsexpo äger rum.

Mått 
Yttermått: 1275±4 × 420±4 mm. Tjocklek:  32±2 mm. Aktiv area 0,33 m². 
Vikt: 10 kg.
Bärläktsavstånd: 310-340 mm.

Nominell effekt (Pm): 37 W ± 10 %.

Lägre skatt för förnybar el
1 juli 2017 infördes en skattesänkning för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, som framställs på den plats där elen förbrukas, skatten sänks till 0,5 öre per kilowattimme, dvs med över 98 %. Skattesänkningen innebär att producenter som har en eller flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt vilket gör att den främst berör fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m fl. För dessa anläggningar infördes en energiskatt 1 juli 2016 som blev hårt kritiserad för att motverka arbetet mot klimatmålen. För småhusägare med mindre produktion än 255 kW gäller sedan tidigare skattefrihet. 

Skriven av Anna Göth

SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden
SolTech ShingEl på Myresjöhus, Vallastaden

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.