Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Inriktningen på fastighetsunderhållet varierar

Nyheter

Inriktningen på fastighetsunderhållet varierar

INGEN BILD
Det är olika inriktning på underhållsåtgärderna för privat- och kommunägda bolag, visar Industrifaktas undersökningar.

Man kan notera en skillnad mellan privata och kommunägda bolag när det gäller inriktning på underhållsåtgärder. De privata ägarna inriktar sig till stor del på energieffektiviserande åtgärder. De kommunägda bolagen är däremot tvingade att hantera skador i våtrum och byte av stammar.

Kommunägda bolag ökar mer
Under 2010 beräknas underhållet hos de kommunägda bolagen ha ökat med knappt 1 procent. Motsvarande ökning hos de privata fastighetsbolagen är cirka 0,5 procent.

Årliga undersökningar
Uppgifterna kommer från undersökningar som Industrifakta gör två gånger per år med 100 större fastighetsägare. I den undersökta gruppen ingår både kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare. Syftet är att få ett underlag för att beräkna underhållsvolymens utveckling och inriktning.


Länk: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.