Nyheter

Industriväggar av glas

Industriväggar av glas, Vitrum Line
Line är ett nytt tillskott i Vitrums sortiment av glasväggar. De nya glasväggarna är spröjsade och har en modern, industriell design som påminner om smidesfönster.

Glasväggarna finns med ett stort urval av glasindelningar med olika typer av dörrlösningar, både slagdörrar och skjutdörrar.

Glaspartierna ramas in av aluminiumprofiler med genomgående eller utanpåliggande spröjs. Genomgående spröjs ger en mer profilbetonad design och är också lämplig vid höga glasväggar eller för förstärkt stabilitet. Utanpåliggande, sk Dekor, gör det möjligt att använda fullhöga glas.

Delning och antal profiler kan anpassas efter önskemål. Profilerna pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Profilsystemet är anpassat för glas med tjocklek 8, 8,76, 10 eller 10,76 mm.

Systemet kan användas för bland annat kontorsmiljöer eller andra offentliga miljöer och anpassas efter specifikt projekt.

Skriven av Anna Göth

Vitrum Line glasväggar
Vitrum Line glasväggar
Vitrum Line glasväggar, slagdörr
Vitrum Line glasväggar, slagdörr
Vitrum Line glasväggar, skjutdörr
Vitrum Line glasväggar, skjutdörr

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.