• Nyheter
  • Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Nyheter

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta. Foto: Harald Holm
Medan bostadsbyggandet nu når rekordnivåer och det privata och offentliga lokalbyggandet stiger kraftigt, fortsätter industrins husbyggnadsinvesteringar att utvecklas svagt.

Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport var utfallet under perioden april-juni i år det sämsta på fem år, räknat i påbörjade investeringar och jämfört med samma period bakåt i tiden. Industrifaktas beräkning av det byggmaterialvärde som är kopplat till ny- och ombyggnadsinvesteringar visar en nedgång på 10-15 procent mätt i årstakt för första halvårets investeringar jämfört med helåret 2015. Industrifakta räknar med att industrisektorns husbyggnadsinvesteringar sjunker med i storleksordningen 10 procent i år för att sedan sakta återhämta sig under följande tvåårsperiod.

Enligt Industrifakta är utvecklingen en effekt av att svensk basindustri pressas av svag internationell återhämtning. Man pekar även på en långsiktig trend inom svensk industri, som innebär att användningen av traditionella industrilokaler effektiviseras allt mer och ersätts av kontorsliknande lokaler i takt med ett växande tjänsteutbud och en mindre utrymmeskrävande tillverkning.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.