• Nyheter
  • Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Nyheter

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta. Foto: Harald Holm
Medan bostadsbyggandet nu når rekordnivåer och det privata och offentliga lokalbyggandet stiger kraftigt, fortsätter industrins husbyggnadsinvesteringar att utvecklas svagt.

Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport var utfallet under perioden april-juni i år det sämsta på fem år, räknat i påbörjade investeringar och jämfört med samma period bakåt i tiden. Industrifaktas beräkning av det byggmaterialvärde som är kopplat till ny- och ombyggnadsinvesteringar visar en nedgång på 10-15 procent mätt i årstakt för första halvårets investeringar jämfört med helåret 2015. Industrifakta räknar med att industrisektorns husbyggnadsinvesteringar sjunker med i storleksordningen 10 procent i år för att sedan sakta återhämta sig under följande tvåårsperiod.

Enligt Industrifakta är utvecklingen en effekt av att svensk basindustri pressas av svag internationell återhämtning. Man pekar även på en långsiktig trend inom svensk industri, som innebär att användningen av traditionella industrilokaler effektiviseras allt mer och ersätts av kontorsliknande lokaler i takt med ett växande tjänsteutbud och en mindre utrymmeskrävande tillverkning.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.