• Nyheter
  • Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Nyheter

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta. Foto: Harald Holm
Medan bostadsbyggandet nu når rekordnivåer och det privata och offentliga lokalbyggandet stiger kraftigt, fortsätter industrins husbyggnadsinvesteringar att utvecklas svagt.

Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport var utfallet under perioden april-juni i år det sämsta på fem år, räknat i påbörjade investeringar och jämfört med samma period bakåt i tiden. Industrifaktas beräkning av det byggmaterialvärde som är kopplat till ny- och ombyggnadsinvesteringar visar en nedgång på 10-15 procent mätt i årstakt för första halvårets investeringar jämfört med helåret 2015. Industrifakta räknar med att industrisektorns husbyggnadsinvesteringar sjunker med i storleksordningen 10 procent i år för att sedan sakta återhämta sig under följande tvåårsperiod.

Enligt Industrifakta är utvecklingen en effekt av att svensk basindustri pressas av svag internationell återhämtning. Man pekar även på en långsiktig trend inom svensk industri, som innebär att användningen av traditionella industrilokaler effektiviseras allt mer och ersätts av kontorsliknande lokaler i takt med ett växande tjänsteutbud och en mindre utrymmeskrävande tillverkning.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Svensk Byggtjänst uppgraderar webbplatsen

Vi uppgraderar

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.