• Nyheter
  • Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Nyheter

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta. Foto: Harald Holm
Medan bostadsbyggandet nu når rekordnivåer och det privata och offentliga lokalbyggandet stiger kraftigt, fortsätter industrins husbyggnadsinvesteringar att utvecklas svagt.

Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport var utfallet under perioden april-juni i år det sämsta på fem år, räknat i påbörjade investeringar och jämfört med samma period bakåt i tiden. Industrifaktas beräkning av det byggmaterialvärde som är kopplat till ny- och ombyggnadsinvesteringar visar en nedgång på 10-15 procent mätt i årstakt för första halvårets investeringar jämfört med helåret 2015. Industrifakta räknar med att industrisektorns husbyggnadsinvesteringar sjunker med i storleksordningen 10 procent i år för att sedan sakta återhämta sig under följande tvåårsperiod.

Enligt Industrifakta är utvecklingen en effekt av att svensk basindustri pressas av svag internationell återhämtning. Man pekar även på en långsiktig trend inom svensk industri, som innebär att användningen av traditionella industrilokaler effektiviseras allt mer och ersätts av kontorsliknande lokaler i takt med ett växande tjänsteutbud och en mindre utrymmeskrävande tillverkning.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Fresh lanserar ny avfuktare

Fresh lanserar ny avfuktare

Fresh nya sorptionsavfuktare D-800 och D-1200 gör det möjligt att avfukta i låga temperaturer. Det gör att de passar bra för kalla utrymmen som utsätts för fukt, exempelvis krypgrunden, källaren, tvättstugan eller husbilen. Avfuktarna är kompakta, tystgående och optimerade för drift dygnet runt.