Nyheter

Industrins husbyggande bromsar in

Industrins husbyggande bromsar in
2020 förväntas en nedgång i industrins husbyggnadsinvesteringar

Under första halvåret i år uppgick industrins påbörjade husbyggnadsinvesteringar till totalt 10,4 miljarder kronor enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Jämfört med samma period förra året innebar utfallet en ökning med 10 procent. Årstakten indikerar dock en ännu kraftigare ökningstakt och om det byggs lika mycket under andra halvåret i år som under första skulle det innebära en ökning med 30 procent. Enligt Navet Analytics är det emellertid inte mycket som tyder på att så blir fallet. Tvärtom väntas industrins husbyggnadsinvesteringar att bromsa in under resterande delen av året och ökningen begränsas till ca 3 procent. 2020 förväntas en nedgång med omkring 5 procent.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Livsmedelsgodkänd hårdvaxolja i nya kulörer

Osmo Top-Oil Hårdvaxolja passar bra som ytbehandling av bänkskivor för köksbänkar, bord och andra träytor inomhus. De blir vattenavvisande, tåliga mot spill av hushållskemikalier och vätska som vin, öl, läsk mm. Alla produkterna i serien är livsmedelssäkra.

Ny generation presskopplingar

Ny generation presskopplingar

Uponor har lanserat en ny generation presskopplingar för kompositrör med en nyutvecklad kopplingsdesign och presshylsa. Presskopplingarna kommer med en färgkodad folie som tydligt visar dimension och en QR-kod för tillgång till monteringsanvisningar. En visuell pressindikering säkerställer att kopplingen är pressad och inte läcker.