Nyheter

Industrins husbyggande bromsar in

Industrins husbyggande bromsar in
2020 förväntas en nedgång i industrins husbyggnadsinvesteringar

Under första halvåret i år uppgick industrins påbörjade husbyggnadsinvesteringar till totalt 10,4 miljarder kronor enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Jämfört med samma period förra året innebar utfallet en ökning med 10 procent. Årstakten indikerar dock en ännu kraftigare ökningstakt och om det byggs lika mycket under andra halvåret i år som under första skulle det innebära en ökning med 30 procent. Enligt Navet Analytics är det emellertid inte mycket som tyder på att så blir fallet. Tvärtom väntas industrins husbyggnadsinvesteringar att bromsa in under resterande delen av året och ökningen begränsas till ca 3 procent. 2020 förväntas en nedgång med omkring 5 procent.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.