Nyheter

Industrins husbyggande bromsar in

Industrins husbyggande bromsar in
2020 förväntas en nedgång i industrins husbyggnadsinvesteringar

Under första halvåret i år uppgick industrins påbörjade husbyggnadsinvesteringar till totalt 10,4 miljarder kronor enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Jämfört med samma period förra året innebar utfallet en ökning med 10 procent. Årstakten indikerar dock en ännu kraftigare ökningstakt och om det byggs lika mycket under andra halvåret i år som under första skulle det innebära en ökning med 30 procent. Enligt Navet Analytics är det emellertid inte mycket som tyder på att så blir fallet. Tvärtom väntas industrins husbyggnadsinvesteringar att bromsa in under resterande delen av året och ökningen begränsas till ca 3 procent. 2020 förväntas en nedgång med omkring 5 procent.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.