• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel visar god tillväxt i byggbranschen

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel visar god tillväxt i byggbranschen

Industrifaktas konsultpanel visar god tillväxt i byggbranschen
Färska resultat från Industrifaktas konsultpanel indikerar att aktiviteten på byggmarknaden kan komma att öka med 4-5 procent under de kommande två åren.

I panelen, som intervjuas vid två tillfällen per år, ingår ett 60-tal arkitekter och byggtekniska konsultföretag. Konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten och därför ger arbetsvolym och orderstock en tydlig fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utvecklas den närmaste tiden. Arbetsvolymen hos konsultpanelen hade i januari ökat med knappt 5 procent jämfört med för sex månader sedan.

Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym i nuläget, visade i den senaste mätningen en ökning med drygt 4 procent. Arkitekter och byggtekniska konsulter var de sektorer som i den senaste mätningen visade mest positiv utveckling. En fördjupning av resultaten presenteras i Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som finns tillgänglig i slutet av mars.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.