• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen
Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.

Arbetsvolymen hos konsulterna hade i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret, vilket visar en marginell förbättring jämfört med läget för ett halvår sedan. Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym framöver, visade i den senaste mätningen en ökning med knappt 3 procent. Eftersom konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten, ger resultaten en fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utveckla sig det kommande året.

Konsulternas bedömning av läget är något mindre optimistisk än Industrifakta, som väntar sig en fortsatt ökning av de totala påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent per år 2015-2016.

Av undersökningen kan man också utläsa att nyproduktion av bostäder, samt ny- och ombyggnadsprojekt inom offentlig sektor är två områden på byggmarknaden där efterfrågan kan bli särskilt stor de kommande två åren.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Krukor för en klimatanpassad utemiljö

Byggkatalogen besökte Formex på Stockholmsmässan, där vi noterade att hållbarhet och återbruk är fortsatt stora trender. Klippans yllefabrik skapar filtar av spill från fabriken, återvunnen plast finns i flera produkter och priset Formex formidable gick till sneakers gjorda i svenskt skinn där sulorna byts när de slitits ut, allt för att konsumenten ska kunna ha produkten länge.

Radiatortermostat för Smarta hem

Thermostatic Valve io från Somfy är en ny radiatorventil med termostatfunktion som kan kopplas till deras Smarta hem-system TaHoma. Termostaten gör det möjligt att ställa in önskad temperatur direkt på termostaten, på distans eller med röststyrning.

Extra bred ytterpanel, Moelven Limträpanel. Foto: Lipkin

Extra bred ytterpanel

Moelvens nya limträpanel är en extra bred ytterpanel avsedd för liggande montering. Limträpanelens uppbyggnad med lameller gör att ytterpanelen trots sin bredd inte kupar sig.