• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen
Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.

Arbetsvolymen hos konsulterna hade i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret, vilket visar en marginell förbättring jämfört med läget för ett halvår sedan. Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym framöver, visade i den senaste mätningen en ökning med knappt 3 procent. Eftersom konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten, ger resultaten en fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utveckla sig det kommande året.

Konsulternas bedömning av läget är något mindre optimistisk än Industrifakta, som väntar sig en fortsatt ökning av de totala påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent per år 2015-2016.

Av undersökningen kan man också utläsa att nyproduktion av bostäder, samt ny- och ombyggnadsprojekt inom offentlig sektor är två områden på byggmarknaden där efterfrågan kan bli särskilt stor de kommande två åren.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.