• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen
Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.

Arbetsvolymen hos konsulterna hade i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret, vilket visar en marginell förbättring jämfört med läget för ett halvår sedan. Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym framöver, visade i den senaste mätningen en ökning med knappt 3 procent. Eftersom konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten, ger resultaten en fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utveckla sig det kommande året.

Konsulternas bedömning av läget är något mindre optimistisk än Industrifakta, som väntar sig en fortsatt ökning av de totala påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent per år 2015-2016.

Av undersökningen kan man också utläsa att nyproduktion av bostäder, samt ny- och ombyggnadsprojekt inom offentlig sektor är två områden på byggmarknaden där efterfrågan kan bli särskilt stor de kommande två åren.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.