• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen
Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.

Arbetsvolymen hos konsulterna hade i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret, vilket visar en marginell förbättring jämfört med läget för ett halvår sedan. Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym framöver, visade i den senaste mätningen en ökning med knappt 3 procent. Eftersom konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten, ger resultaten en fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utveckla sig det kommande året.

Konsulternas bedömning av läget är något mindre optimistisk än Industrifakta, som väntar sig en fortsatt ökning av de totala påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent per år 2015-2016.

Av undersökningen kan man också utläsa att nyproduktion av bostäder, samt ny- och ombyggnadsprojekt inom offentlig sektor är två områden på byggmarknaden där efterfrågan kan bli särskilt stor de kommande två åren.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Trevlig sommar!

2019-07-02
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Detaljhandelns byggande faller

I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Navet Analytics AB, tidigare Industrifakta, utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler.

Utekranar för varma sommardagar

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.

Utomhusfärg med lång livslängd

DEMIDEKK Infinity är en ny smutsavvisande, utomhusfärg från Jotun med längre glans- och kulörhållbarhet än företagets tidigare utomhusfärger och som ger huset skydd under lång tid. Den kan användas för målning av nytt eller behandlat trä utomhus, exempelvis fasader, men kan även användas på detaljer av plast eller metall.

Automatisk cykelpump utan el

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.