Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden
Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkätundersökning med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt.

I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti kan man notera en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för 6 månader sedan. Utfallet ger stöd åt den minskning av husbyggandet som Industrifakta väntar sig framöver. När det gäller orderstockens utveckling under kommande halvår är konsulterna också försiktiga i sina bedömningar och räknar med en ökning på knappt 1,5 procent. Detta ligger i linje med Industrifaktas prognoser för de samlade husbyggnadsinvesteringarna 2019, som man räknar med kommer att ligga kvar kring 2018 års volym. Enligt konsultpanelen väntas byggandet av bostadsrätter och handelslokaler växa svagare än genomsnittet under det kommande året medan det inom offentliga lokaler och infrastruktur istället förväntas ske en ökning.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.