• Nyheter
  • Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Nyheter

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden
Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkätundersökning med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt.

I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti kan man notera en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för 6 månader sedan. Utfallet ger stöd åt den minskning av husbyggandet som Industrifakta väntar sig framöver. När det gäller orderstockens utveckling under kommande halvår är konsulterna också försiktiga i sina bedömningar och räknar med en ökning på knappt 1,5 procent. Detta ligger i linje med Industrifaktas prognoser för de samlade husbyggnadsinvesteringarna 2019, som man räknar med kommer att ligga kvar kring 2018 års volym. Enligt konsultpanelen väntas byggandet av bostadsrätter och handelslokaler växa svagare än genomsnittet under det kommande året medan det inom offentliga lokaler och infrastruktur istället förväntas ske en ökning.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.