• Nyheter
  • Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden

Nyheter

Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden

Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden
Industrifakta släpper i dagarna sin senaste konjunkturrapport för byggmarknaden, Marknadstrender Bygg. Den samlade volymen av husbyggande och underhåll beräknas i år utvecklas mer positivt än BNP-tillväxten i övrigt.

I rapporten spås en avmattning i tillväxten för husbyggande och underhåll under 2016. Detta beror till viss del på lokal kapacitetsbrist i storstadsregionerna, som svarar för en stor andel av byggvolymerna. Industrifakta räknar även med en tydlig inbromsning i ökningstakten för bostadsbyggandet under kommande två år. Man kan också vänta sig en större osäkerhet för de offentliga bygginvesteringarnas utveckling på kort sikt med hänsyn till flyktingkrisen, vilket kan innebära omprioriteringar av investeringar i närtid. Även om Industrifakta ser en inbromsning av ökningstakten för byggandet, beräknar man att totalvolymen av husbyggande och underhåll nästa år kommer att ligga mer än 10 procent över de senaste fem årens genomsnitt.

Ökning för byggmaterialvärdet under kv 1-3 2015
Industrifakta beräknar varje kvartal utvecklingen för byggmaterialanvändningen i ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler. I sin senaste marknadsrapport presenteras en positiv utveckling. Byggmaterialvärdet, kopplat till påbörjade husbyggnadsinvesteringar, beräknas ha uppgått till närmare 44 miljarder kronor under årets första tre kvartal. 2014 uppgick volymen till ca 55 miljarder kronor. Detta betyder att takten hittills i år indikerar en helårsökning på 7 procent. Uppgången i år drivs i första hand av nybyggnad av flerbostadshus samt av ny- och ombyggnad inom offentlig sektor.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.