Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden

Nyheter

Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden

Industrifakta spår inbromsad tillväxttakt på byggmarknaden
Industrifakta släpper i dagarna sin senaste konjunkturrapport för byggmarknaden, Marknadstrender Bygg. Den samlade volymen av husbyggande och underhåll beräknas i år utvecklas mer positivt än BNP-tillväxten i övrigt.

I rapporten spås en avmattning i tillväxten för husbyggande och underhåll under 2016. Detta beror till viss del på lokal kapacitetsbrist i storstadsregionerna, som svarar för en stor andel av byggvolymerna. Industrifakta räknar även med en tydlig inbromsning i ökningstakten för bostadsbyggandet under kommande två år. Man kan också vänta sig en större osäkerhet för de offentliga bygginvesteringarnas utveckling på kort sikt med hänsyn till flyktingkrisen, vilket kan innebära omprioriteringar av investeringar i närtid. Även om Industrifakta ser en inbromsning av ökningstakten för byggandet, beräknar man att totalvolymen av husbyggande och underhåll nästa år kommer att ligga mer än 10 procent över de senaste fem årens genomsnitt.

Ökning för byggmaterialvärdet under kv 1-3 2015
Industrifakta beräknar varje kvartal utvecklingen för byggmaterialanvändningen i ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler. I sin senaste marknadsrapport presenteras en positiv utveckling. Byggmaterialvärdet, kopplat till påbörjade husbyggnadsinvesteringar, beräknas ha uppgått till närmare 44 miljarder kronor under årets första tre kvartal. 2014 uppgick volymen till ca 55 miljarder kronor. Detta betyder att takten hittills i år indikerar en helårsökning på 7 procent. Uppgången i år drivs i första hand av nybyggnad av flerbostadshus samt av ny- och ombyggnad inom offentlig sektor.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.