Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Industrifakta justerar byggprognoser

Nyheter

Industrifakta justerar byggprognoser

INGEN BILD
Industrifakta justerar sina prognoser för påbörjade husbyggnadsinvesteringar de kommande två åren, på grund av den senaste tidens utveckling.

Med hänsyn till den senaste tidens dramatiska utveckling på finansmarknaden och den allt dystrare situationen för svensk och internationell ekonomi justerar Industrifakta sina prognoser för påbörjade husbyggnadsinvesteringar de kommande två åren.

Minskar mest 2009
Industrifakta beräknar att den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar (exklusive anläggningsbyggande och underhåll) väntas minska med två procent i år. 2009 bedöms totalvolymen minska med 5-10 procent för att sedan åter öka med omkring 5 procent 2010.

Bostäder drar ner volymen
Främst är nybyggandet av bostäder som drar ner volymen i år. Under nästa år väntas privat lokalbyggande och fortsatt minskat bostadsbyggande ligga bakom den negativa utvecklingen. Ombyggnad av flerbostadshus kan däremot öka under perioden. Osäkerheten i prognoserna är ovanligt stor och det finns risk för både omfattande svängningar och ryckighet i utvecklingen de närmaste två åren.

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.