Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Industrifakta höjer prognosen för husbyggandet

Nyheter

Industrifakta höjer prognosen för husbyggandet

INGEN BILD
I sin senaste kvartalsrapport redovisar Industrifakta en bred ökning av det påbörjade husbyggandet för första kvartalet i år.

Den positiva trenden för husbyggandet har medfört att Industrifakta har höjt prognosen för de samlade investeringarna i år. Under det första kvartalet i år påbörjades husbyggnadsprojekt till ett värde av cirka 28 miljarder kronor. Utfallet innebar en ökning med cirka 30 procent jämfört med samma period 2009.

Bostäder ökar mest

Det har skett en generell ökning i investeringsaktiviteten, men takten skiljer sig väsentligt åt mellan sektorerna. Bostadsbyggandet har tagit fart och särskilt gäller det nybyggnad av flerbostadshus, som ökade med cirka 45 procent under första kvartalet jämfört med samma period 2009. Lokalbyggandet väntas också öka mer än vad som tidigare förutspåtts. I genomsnitt beräknas det privata och offentliga lokalbyggandet växa med cirka 10 procent i år.

 

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.