• Nyheter
  • Inbromsning i underhållsaktiviteten enligt Navet

Nyheter

Inbromsning i underhållsaktiviteten enligt Navet

Inbromsning i underhållsaktiviteten enligt Navet
Affärskonsulterna Navet AB beräknar att den totala underhållsvolymen inom bostäder och lokaler under 2021 ökade med närmare 3 procent. Enligt Navets fastighetspanel beror volymökningen dels på ökat ekonomiskt utrymme för underhållsåtgärder, dels på ökade kostnader för underhåll.

Prognosen för 2022 och 2023 visar en inbromsad tillväxt med 2 respektive 1 procents ökning av underhållsvolymen. Påverkande faktorer är ett mindre positivt konjunkturläge, stigande materialpriser och brist på komponenter. Troligtvis har en del av planerade åtgärder skjutits på framtiden under det senaste året, till följd av materialbrist, stigande priser och fortsatt pandemi.

Det finns en risk för att dessa projekt flyttas fram ytterligare en tid till följd av en ökad försiktighet, stigande räntor, höga materialpriser och stigande energikostnader som fördyrar projektkostnaden och minskar det ekonomiska utrymmet för underhållsåtgärder.

Källa: Navet AB

Nyheter

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.