• Nyheter
  • Inbromsning för byggandet enligt Industrifakta

Nyheter

Inbromsning för byggandet enligt Industrifakta

Inbromsning för byggandet enligt Industrifaktas teknikpanel Foto Harald Holm
Signaler från industrifaktas industripanel visar att arbetsvolymen i de tidiga skedena minskar.

Nu kommer signaler på att tillväxten på byggmarknaden mattas av, om man får tro de arkitekter och tekniska konsulter som ingår i Industrifaktas löpande konjunkturindikatorer. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med blygsamma 1 procent i genomsnitt. Detta visar en tydlig inbromsning jämfört med undersökningen som gjordes efter årsskiftet i år.

Varje halvår sammanställer analysföretaget Industrifakta hur orderstock och arbetsvolym förändras hos en panel med konsulter relaterade till byggmarknaden. Enligt konsulternas orderstockar kommer den samlade aktiviteten på husbyggnadsmarknaden att växa med i storleksordningen 2 procent det kommande 12 månaderna. Utfallet i den senaste mätningen indikerar visserligen en fortsatt tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året men i avsevärt lägre takt än de senaste två åren. Bostadsbyggandet spås växa ytterligare något, medan kontor och handel troligen kommer att utvecklas svagare än andra sektorer på marknaden.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.