• Nyheter
  • Inbromsad ökning av byggvaruförsäljningen under sommaren

Nyheter

Inbromsad ökning av byggvaruförsäljningen under sommaren

Inbromsad ökning av byggvaruförsäljningen under sommaren
Som helhet har omsättningen i den byggrelaterade handeln ökat med 10 procent under årets första sju månader jämfört med samma period 2020.

Takten har dock bromsat in något under de senaste tre månaderna enligt NAVET Analytics, som presenterar siffrorna i företagets löpande månadsbrev. Under årets första tre månader låg ökningen på drygt 14 procent. En enskild månad sticker ut i sammanhanget och det är mars, då omsättningen steg med 25 procent jämfört med samma månad året innan.

NAVET Analytics tror att ökningen fortsätter att bromsa in under hösten på grund av att samhället öppnar upp, vilket innebär att hushållen återigen kan lägga pengar på varor och tjänster som inte varit möjliga under pandemin. Att ökningen av bostadspriserna har stannat upp och att amorteringskravet återinförts påverkar troligen också byggvaruförsäljningen negativt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.