• Nyheter
  • Husbyggnadsinvesteringarna växte under 2020

Nyheter

Husbyggnadsinvesteringarna växte under 2020

Husbyggnadsinvesteringarna växte under 2020
Varje kvartal presenterar NAVET Analytics statistik över påbörjade husbyggnadsinvesteringar i sin konjunkturrapport och nu har det blivit dags att summera helåret 2020.

Enligt analytikerna uppgick de totala husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor. Om man jämför investeringsvolymen med 2019 års volym innebar utfallet en ökning med ca 5 procent, beräknat i påbörjade investeringar. Den nedåtgående trend som har varit sedan toppen 2016 är därmed bruten.

Husbyggnadsvolymen utvecklades i linje med företagets prognos, emellertid blev utfallet något mer positivt än förväntat. Det var särskilt ombyggnadsinvesteringarna på lokalsidan som överraskade uppåt, medan exempelvis den befarade nedgången inom nybyggnad av kontor- och handelslokaler blev en realitet.
Konjunkturrapporten presenteras i sin helhet i slutet av mars.


Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Kommunikativ videodörrklocka

Verisure utökar sitt produktsortiment för hemlarm med en smart videodörrklocka - Arlo Video Doorbell - ett digitalt dörröga med en tvåvägs mikrofon och högtalare som gör att man både kan se och tala med den som ringer på dörren även om man inte är hemma.

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av mars.