Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Husbyggnadsinvesteringarna inom industrin ökar – men förväntas vända neråt

Nyheter

Husbyggnadsinvesteringarna inom industrin ökar – men förväntas vända neråt

Husbyggnadsinvesteringarna inom industrin ökar – men förväntas vända neråt
Under årets första kvartal gjordes stora investeringar i byggnader inom industrin. Under andra kvartalet fortsatte investeringarna att växa, men i en lägre takt. Sammanlagt ökade husbyggnadsinvesteringarna inom industrin med 14 procent jämfört med första halvåret 2021.

Trots det positiva resultatet, prognosticerar affärskonsulterna Navet en minskning av investeringarna för helåret 2022.

Navet nämner flera aspekter som påverkar industrin. Det osäkra världsläget med höga energipriser, brist på material och en ekonomisk oro kan komma att minska orderingången. Samtidigt kan den pågående energiomställningen skyndas på av de höga energipriserna. Det innebär att industrin behöver bygga om och anpassa sina lokaler för att optimera sina processer.

Källa: Navet AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.