• Nyheter
  • Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller

Nyheter

Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller

Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller
Enligt NAVET Analytics konjunkturrapport för Norden väntas den svagaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige och Finland.

Den svagaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar väntas i Sverige och Finland, där den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar, enligt NAVET Analytics konjunkturrapport för Norden, beräknas tappa 10-12 procent av 2019 års husbyggnadsvolym. Nedgången väntas ske på bred front och både bostäder och lokaler berörs.

Utvecklingen i Danmark bedöms bli likvärdig men med en något svagare minskning. Norge väntas klara sig bäst med endast en marginell nedgång av husbyggandet i år. Utfallet under första kvartalet i år visar att det samlade norska husbyggandet utvecklats starkt både beräknat i årstakt och vid jämförelse med samma period förra året. Trots en stark inledning förväntas utvecklingen att dämpas under året och vändas till en viss nedgång. Konjunkturrapporten för de nordiska länderna kommer i slutet av juni.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.