• Nyheter
  • Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller

Nyheter

Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller

Husbyggnadsinvesteringar i Norden faller
Enligt NAVET Analytics konjunkturrapport för Norden väntas den svagaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige och Finland.

Den svagaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar väntas i Sverige och Finland, där den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar, enligt NAVET Analytics konjunkturrapport för Norden, beräknas tappa 10-12 procent av 2019 års husbyggnadsvolym. Nedgången väntas ske på bred front och både bostäder och lokaler berörs.

Utvecklingen i Danmark bedöms bli likvärdig men med en något svagare minskning. Norge väntas klara sig bäst med endast en marginell nedgång av husbyggandet i år. Utfallet under första kvartalet i år visar att det samlade norska husbyggandet utvecklats starkt både beräknat i årstakt och vid jämförelse med samma period förra året. Trots en stark inledning förväntas utvecklingen att dämpas under året och vändas till en viss nedgång. Konjunkturrapporten för de nordiska länderna kommer i slutet av juni.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.