Nyheter

Husbyggandet planar ut

Husbyggandet planar ut
Husbyggandet väntas nå sin topp 2018.

Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad i sin kommande konjunkturrapport, som presenteras i slutet av december. Industrifakta har inte justerat sina prognoser för utvecklingen 2017 i någon större omfattning sedan sin förra konjunkturrapport i september, eftersom utvecklingen för byggandet alltmer närmar sig den bedömning som man gjorde tidigare i år.

Industrifakta noterar att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna bromsar in som helhet. Samtidigt räknar man med att en rekyl för bostadsbyggandet dämpas av ökade lokalbyggnadsinvesteringar i år och nästa år. Industrifakta tror totalt sett på en femprocentig tillväxt i år och i det närmaste nolltillväxt 2018. Ett snabbt växande utbud av nyproducerade lägenheter får till följd att försäljningspriserna faller tillbaka något. Man höjer ett varnande finger för utvecklingen på ett par tre års sikt, när tillväxten tappar fart, räntehöjningarna kommer i gång och eventuellt fler åtstramningsåtgärder kommit på plats. Det finns risk för ytterligare prisrekyler lite längre fram menar man.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.