Nyheter

Husbyggandet ökar på bred front

INGEN BILD
De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna har ökat kraftigt under hela första halvåret i år, enligt Industrifaktas konjunkturbevakning Marknadssignaler & Prognoser från augusti.

Första halvårets ökade investeringar i husbyggandet sker på bred front och berör såväl bostadsbyggandet som ny- och ombyggnad av offentliga och privata lokaler. Industrifaktas prognos för total husbyggnad 2010 pekar på en ökning med cirka 20 procent. Ökningstakten väntas därefter mattas av och ligga kring 10 procent per år 2011 och 2012.

Storstadslänen ökar mest

De tre storstadslänen svarade för närmare 60 procent av det påbörjade husbyggandet under första halvåret. Prognosen för årets utfall tyder på att storstadslänens husbyggnadsvolym kan komma att växa med i storleksordningen 25 procent jämfört med förra året. Detta kan jämföras med riksgenomsnittets prognos på 22 procent.
Under 2011 och 2012 räknar Industrifakta med att storstadslänens husbyggande kommer att växa med cirka 10 procent per år.

 

Länk: Industrifakta, Marknadssignaler & Prognoser

 

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.